در آموزش گلدوزی حروف انگلیسی میرسیم به حرف R. این حرف رو میتونید با دوخت‌های مشابه حرف P هم بدوزید ولی من سعی کردم توی این آموزش دوخت‌ها ساده و متفاوتی رو بکار ببرم. پس با این آموزش همراه باشید.

گلدوزی حرف R انگلیسی

گلدوزی حرف R انگلیسی

وسایل مورد نیاز برای گلدوزی

  • کارگاه
  • پارچه
  • نخ
  • سوزن
  • مداد خیاطی یا خودکار حرارتی

مراحل دوخت

ابتدا باید طرح حرف R رو با خودکار حرارتی روی پارچه بکشیم. من طرح رو بصورت توخالی کشیدم.

کشیدن طرح روی پارچه

کشیدن طرح روی پارچه

حالا قسمت عمودی سمت چپ حرف رو با دوخت ساقه میدوزیم. به این صورت که از ابتدای طرح بیرون میایم و با یه فاصله کم سوزن رو روی خط وارد پارچه میکنیم، ولی تا آخر نمیکشیم. حالا سوزن رو از وسط فاصله ابتدایی و انتهایی خارج میکنیم و میکشیم، که دقیقا میشه شبیه عکس.

دوخت ساقه روی خط عمودی

دوخت ساقه روی خط عمودی

دوخت ساقه روی خط عمودی

دوخت ساقه روی خط عمودی

خط عمودی کناری رو هم به همین صورت و با دوخت ساقه میدوزیم.

دوخت ساقه روی خط عمودی

دوخت ساقه روی خط عمودی

حالا دایره خارجی حرف رو با دوخت ساقه میدوزیم. دقت کنید که دقیقا روط خط حرکت کنید.

دوخت ساقه روی حلقه خارجی

دوخت ساقه روی حلقه خارجی

حالا دایره داخلی رو هم همونجوری میدوزیم.

دوخت ساقه روی حلقه داخلی

دوخت ساقه روی حلقه داخلی

و درنهایت دو تا خط اریب قسمت پایینی طرح رو با ساقه دوزی میدوزیم. به طرح خیلی دقت کنید، بعضی قسمت‌های افقی نباید دوخته بشه.

دوخت ساقه روی خطوط مورب

دوخت ساقه روی خطوط مورب

حالا برای خوشگل‌تر شدن طرح، کنار اولین دوخت که خط عمودی سمت چپ طرح بود، یه ردیف دوخت بخیه میزنیم. بهتره که رنگش با رنگ اصلی متفاوت باشه.

دوخت بخیه عمودی

دوخت بخیه عمودی

حالا همون دوخت بخیه رو بین نیم دایره داخلی و خارجی میزنیم. دقت کنید که من دوخت بخیه رو وسط نزدم، بیشتر به نیم دایره خارجی نزدیکه.

دوخت بخیه حلقه

دوخت بخیه حلقه

در آخر هم یه دور دوخت بخیه بین دو خط اریب قسمت پایینی و نزدیک به خط سمت راست میزنیم. به همین راحتی دوخت این حرف تموم میشه.

دوخت بخیه مورب

دوخت بخیه مورب

4/5 - (2 امتیاز)