سرویس پارچه ای آشپزخانه از اون دسته وسایل مورد نیاز خانوم خونست،که یه تیکه از این سرویس دستگیره است همه میدونیم که مدل های مختلفی داره از ساده گرفته تا قلبی و پروانه ای و… که همشون خیلی جذابن. این روز ها تنوع پارچه هم از نظر طرح و هم رنگ و مدل بسیار زیاد هست که میتونیم با ترکیب پارچه ها و دوخت سرویس پارچه ای، آشپزخونمون رو حسابی جذاب کنید و اشتیاق بیشتری بهتون برای انجام کارهای روزانه تو آشپزخونه بده.

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﻗﻠﺒﻲ

دستگیره قلبی

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

  • پارچه
  • ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ
  • ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ
  • نوار اریب
  • ﺁﺳﺘﺮی ﻧﺨﻲ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

وسایل مورد نیاز

مراحل ﺩﻭﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ

برای یک دستگیره از پارچه، ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ، ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ و آستری از هر کدوم یه دونه طرح قلب برش میزنیم. و برای تیکه های  روی دستگیره از نیم قلبی استفاده میکنیم و از هر کدوم دو عدد برش میزنیم.

 

الگو

الگو

ﺑﺮﺵ اﻟﮕﻮ

برش الگو

لایه حریر رو با اتو به پشت پارچه میچسبونیم. باید زبری لایه حریر رو به پارچه باشه. لایه حریر اختیاری هستش اما پارچه رو محکم تر میکنه و ایستش رو بهتر.

ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ

چسباندن لایه حریر

پارچه ای که لایه حریر زدیم رو میذاریم، روش پشم شیشه رو میذاریم و روی پشم شیشه آستری رو میذاریم و روش رو با هر مدلی که دوست داشته باشیم میدوزیم تا این سه لایه محکم باشه و تکون نخوره.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ

دوختن پشم شیشه

برای تیکه های روی ﻗﻠﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﺭﭼﻪ، ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ و آستری رو روی ﻫﻢ میذاریم میتونیم روش رو بدوزیم و هم میتونیم با سوزن ته گرد فیکسش کنیم و بعد نوار اریب رو به لبه صاف کارمون میدوزیم. برای دوخت نوار اریب میتونید به این لینک مراجعه کنید.

ﺩﻭﺧﺖ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ

دوختن نوار اریب به لبه

دو ﺗﺎ ﺗﻴﻜﻪ ﻛﻮﭼﻴﻚ رو ﺑﻌﺪاز دوختن نوار اریبشون میذاریم روی قلب و شروع میکنیم به دوختن نوار اریب. برای دوخت نوار هم ابتدا لبه نوار رو میزاریم روی  لبه دستگیره و از روی خط تای نوار شروع میکنیم به دوختن.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ

دوختن نوار اریب دوردستگیره

نوار اریب رو برمیگردونیم ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﺯ ﺧﻄ ﺗﺎ دولا ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و ﺑﻪ پشت کارمون میدوزیم. البته برای تمیزی ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ پس دوزی ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ. اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﺎ چرخ خیاطی بدوزیم بهتره اول با دست بدوزیم یا با سوزن فیکسش کنیم و بعد بدوزیم.

ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﺪﻥ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ

برگردوندن نوار اریب

برای آویزان کردن دستگیره هم یه نوار مستطیلی برش میزنیم. برای دوختش دوسرش رو روی هم میزاریم میدوزیم و پارچه رو برمیگردونیم. اگر برگردوندن پارچه براتون سخته میتونین لبه ها رو یه کم به داخل تا کنیم و روی هم بذاریم و بدوزیم.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﺁﻭﻳﺰ

دوختن آویز

نوار دوخته شده رو دولا میکنیم و روی دستگیرمون میدوزیم.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ

دوختن به دستگیره

برای تزیین از پاپییون استفاده میکنیم و روی دوختمون میچسبونیم که کارمون تمیز باشه. برای دیدن آموزش پاپیون پارچه ای میتونید به این لینک مزاجعه کنید.

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﻃﺮح ﻗﻠﺐ

دستگیره طرح قلب

4.1/5 - (63 امتیاز)