بری دوخت نوار اریب برای قسمت های صاف یا حتی گرد خیلی راحت میتونیم بدوزیمش که قبلا در مطلب نوار اریب توضیحش دادم. اما برای دوخت نوار اریب زاویه قائمه یا همون گوشه های کار، یه کم نکات ریز داره که در عین حال خیلی هم ساده هست که میتونیم در نهایت گوشه های کارمون رو تمیز در بیاریم. برای دوخت لبه های جیب یا دور دستگیره و هر جایی که زاویه دار باشه میتونه کارایی داشته باشه.

ﺩﻭﺧﺖ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ

دوخت نوار اریب

مراحل دوخت نوار اریب زاویه قائمه

نوار اریب رو میتونیم از بازار تهیه کنیم که طرح ها و جنس های مختلفی هست، اما اگر دوست داشته باشیم نوار اریبمون با طرح و پارچه مد نظر خودمون باشه نحوه درست کردنش در این لینک هست. بعد از آماده کردن نوار اریب اون رو میذاریم روی لبه کارمون و از روی خط اتو شروع میکنیم به دوختن.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﻟﺒﻪ ﻧﻮاﺭ

دوختن لبه نوار

قبل از رسیدن به گوشه کار حدود 1الی 1.5 سانت جا میذاریم و دوختمون رو توی این فاصله تموم میکنیم.

ﻳﻚ ﻭﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺖ ﻧﺪﻭﺧﺘﻦ

یک و نیم سانت ندوختن

نوار رو به سمت بالا تا میکنیم و بعد خط صاف به وحود اومده باید هم راستا با عرض نوار باشه و خط کج هم نوک تیزش دقیقا باید گوشه کارمون قرار بگیره که این خط ها رو با سوزن توی تصویر نشون دادم.

برای اینکه پارچه جا به جا نشه میتونیم روش رو اتو کنیم و یا با سوزن فیکسش کنیم.

ﺩاﺩﻥ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ

دادن نوار اریب به سمت بالا

بعد از فیکس کردنش نوار رو از لبه کارمون تا میکنیم به سمت پایین، از قسمتی که نوار تا خورده حدود یک سانت میایم پایین تر و شروع میکنیم به دوختن.

همه گوشه ها رو به همین شکل میدوزیم که بعد از باز کردن نوار گوشه ها به این شکل در میاد.

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ

تا کردن به سمت پایین

ﮔﻮﺷﻪ ﻛﺎﺭ

گوشه کار

نوار رو برمیگردونیم به پشت و لبه نوار رو از روی خط تا اتو میزنیم و به پشت کار میدوزیم و یا برای تمیزی بیشتر کار پس دوزی میکنیم.

ﺩﻭﺧﺖ ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺭ

دوختن پشت کار

4.1/5 - (25 امتیاز)