وقتی اسم جعبه قلب به میون می آد، همه یاد جعبه های قلب زیبا با در های تزئین شده می افتن که برای ولنتاین مناسبه، ولی به وسیله اوریگامی و با تاهای هندسی می تونیم جعبه های قلب بسازیم که در ندارن ولی روی جعبه شکل زیبایی از قلب به وجود می آد. من می خوام در این مطلب این جعبه قلب اوریگامی رو بهتون آموزش بدم که هم کاربردیه و هم می شه با یاد دادن این جعبه به بچه ها خلاقیتشون رو پرورش داد.

مراحل ساخت جعبه قلب اوریگامی

من برای این کار از کاغذ مربع شکل یک رو رنگی بنفش استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه.

در ابتدا یک کاغذ یک رو رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو طول تا کنید(شکل4).

مربع را از دو طول تا کنید

مربع را از دو طول تا کنید

حالا ضلع پایین و بالای مربع را به خط تای وسط برسانید(شکل5و6) سپس تاهایی که زدید را باز کنید و ضلع پایین مربع را به اولین خط تا از پایین برسانید. به اندازه یک مستطیل باریک رنگی از پشت کار به روی کار می آید(شکل7). بعد بدون اینکه تا را باز کنید، مستطیل باریک رنگی را از روی خط تا به سمت بالا تا کنید تا دو مستطیل دو لا داشته باشد(شکل8).

ضلع پایین و بالای مربع را به خط تای وسط برسانید

ضلع پایین و بالای مربع را به خط تای وسط برسانید

و حالا کار را بچرخانید تا مستطیل باریک در بالا قرار بگیرد(شکل9). سپس ضلع پایین مربع را به ضلع بالای مربع برسانید تا روی مستطیل باریک را بگیرد(شکل10و11) و بعد تای آخری که زدید را باز کنید، سه خط تا می بینید، ضلع پایین کار را به خط تای دوم برسانید(شکل12).

ضلع پایین مربع را به ضلع بالای مربع برسانید تا روی مستطیل باریک را بگیرد

ضلع پایین مربع را به ضلع بالای مربع برسانید تا روی مستطیل باریک را بگیرد

حالا تای آخری را که زدید باز کنید(شکل13) سپس کار را برگردانید(شکل14) و بعد گوشه های سمت چپ و راست کار از بالا را به خط تای وسط برسانید(شکل15و16).

گوشه های سمت چپ و راست کار از بالا را به خط تای وسط برسانید

گوشه های سمت چپ و راست کار از بالا را به خط تای وسط برسانید

حالا کار را برگردانید و بچرخانید تا راس مثلث کوچک رنگی در پایین قرار بگیرد(شکل17). سپس راس مثلث را به خط تای دوم از پایین برسانید(شکل18). بعد کار را برگردانید(شکل19) در این مرحله لایه رویی سمت راست کار را به سمت بالا بیاورید(شکل20).

راس مثلث را به خط تای دوم از پایین برسانید

راس مثلث را به خط تای دوم از پایین برسانید

حالا کار را برگردانید و مانند شکل تا کنید طوری که ضلع مثلث با ضلع مستطیل رنگی مماس باشد(شکل21). سپس کار را برگردانید(شکل22).بعد لایه رویی سمت چپ کار را مانند قبل تا کنید(شکل23و24).

کار را برگردانید و مانند شکل تا کنید طوری که ضلع مثلث با ضلع مستطیل رنگی مماس باشد

کار را برگردانید و مانند شکل تا کنید طوری که ضلع مثلث با ضلع مستطیل رنگی مماس باشد

باز کار را برگردانید(شکل25). سپس گوشه سمت راست و چپ و بالای کار را به خط تای وسط برسانید(شکل26و27). بعد دو طرف کار از جایی که با خط قرمز مشخص کردم باید به سمت پایین تا شود(شکل28).

گوشه سمت راست و چپ و بالای کار را به خط تای وسط برسانید

گوشه سمت راست و چپ و بالای کار را به خط تای وسط برسانید

حالا دو طرف کار را از جایی که با خط قرمز مشخص کردم را تا کنید(شکل29) سپس مانند شکل همان تا را به خط تای وسط برسانید(شکل30و31) و بعد دو تای آخری که زدید را باز کنید(شکل32).

دو طرف کار را از جایی که با خط قرمز مشخص کردم را تا کنید

دو طرف کار را از جایی که با خط قرمز مشخص کردم را تا کنید

و حالا مانند شکل، بالای کار را به سمت پایین تا کنید(شکل33). سپس مانند شکل دو طرف کار، دو مثلث تشکیل شده است که باید دو ضلع مثلث را روی هم قرار دهید و خط وسط آن را که با خط قرمز مشخص کردم را به سمت داخل تا کنید(شکل34و35). بعد مثلث طرف دیگر را هم همین طور تا کنید(شکل36).

مانند شکل، بالای کار را به سمت پایین تا کنید

مانند شکل، بالای کار را به سمت پایین تا کنید

و حالا با چسب مایع گوشه ها را بچسبانید(شکل37و38) سپس دو طرف و پایین کار دو مربع درست شده است که باید مانند شکل قطر آن را تا کنید و آن را با خط قرمز مشخص کردم(شکل39و40).

دو طرف و پایین کار دو مربع درست شده است که باید مانند شکل قطر آن را تا کنید

دو طرف و پایین کار دو مربع درست شده است که باید مانند شکل قطر آن را تا کنید

و در آخر این دو طرف را که تا کردید با چسب مایع بچسبانید(شکل41و42).

در آخر این دو طرف را که تا کردید با چسب مایع بچسبانید

در آخر این دو طرف را که تا کردید با چسب مایع بچسبانید

3.8/5 - (5 امتیاز)