آموزش اوریگامی ستاره نینجا

یکی دیگه از اشکالی که می شه با اوریگامی ساخت ستاره نینجاست. نینجاها به افرادی گفته می شد که در گذشته های دور در ژاپن زندگی می کردند و از سلاحی استفاده می کردند که به آن ستاره نینجا می...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:
ستاره نینجا دورنگ

یکی دیگه از اشکالی که می شه با اوریگامی ساخت ستاره نینجاست. نینجاها به افرادی گفته می شد که در گذشته های دور در ژاپن زندگی می کردند و از سلاحی استفاده می کردند که به آن ستاره نینجا می گفتند که خیلی تیز و خطرناک بود. حالا با هنر اوریگامی می شه این سلاح رو با کاغذ درست کرد و در دسترس بچه ها گذاشت که هیچ خطری هم برای اونها نداره. برای تزیینات مختلف هم میتونید از این ستاره ها استفاده کنید.

ستاره نینجا


ستاره نینجا

آموزش مرحله به مرحله ساخت اوریگامی ستاره نینجا

برای ساخت ستاره نینجا باید از دو کاغذ مربع شکل استفاده کرد که هم می تواند یک رنگ باشد هم دو رنگ متفاوت. که من در اینجا از دو کاغذ با دو رنگ مجزا استفاده کردم.

در ابتدا دو کاغذ مربع شکل برمی داریم و آنها را از یک قطر تا می کنیم و در مقابل هم قرار می دهیم به طوری که تاها با هم قرینه باشند(شکل1). بعد یکی از مربع ها را از طول و از سمت افقی تا و باز میکنیم(شکل2).

یکی از مربع ها را از طول و از سمت افقی تا می کنیم

یکی از مربع ها را از طول و از سمت افقی تا می کنیم

در اینجا ضلع پایین مربع را به تای طولی که زدید برسانید و ضلع بالایی را هم به تای طولی برسانید(شکل3و4).

ضلع های مربع را به تای طولی برسانید

ضلع های مربع را به تای طولی برسانید

بعد دو طول مستطیل را به هم برسانید یعنی از تای طولی که زده بودید دوباره تا کنید که یک مستطیل کوچکتر درست می شود(شکل5). بعد عرض های مستطیل را به هم برسانید و از وسط تا کنید(شکل6).

مستطیل را از تای طولی که زده بودید تا کنید

مستطیل را از تای طولی که زده بودید تا کنید

حالا مستطیل آخر را باز کنید و از روی ردی که از تای قبل مانده به سمت بالا و کج تا کنید(شکل 7و8).

کار را از وسط به سمت بالا و کج تا کنید

کار را از وسط به سمت بالا و کج تا کنید

بعد طرف دیگر کار را از وسط به سمت پایین و کج تا کنید(شکل9و10).

کار را از وسط به سمت پایین و کج تا کنید

کار را از وسط به سمت پایین و کج تا کنید

در ادامه کار را برگردانید و از بالا گوشه سمت راست را گرفته و آن را به پایین و سمت چپ ببرید(شکل11و12).

گوشه سمت راست را گرفته و به سمت پایین و چپ بیاورید

گوشه سمت راست را گرفته و به سمت پایین و چپ بیاورید

حالا در طرف پایین کار گوشه سمت چپ را گرفته و آن را به سمت راست و بالا ببرید(شکل13و14). در ایجا دو مثلث در بالا و پایین تشکیل شده که مثلث بالا را به سمت پایین ببرید(شکل15و16).

مثلث پایین را به سمت بالاببرید

مثلث پایین را به سمت بالاببرید

حالا مثلث بالا را به سمت پایین ببرید که یک ذوزنقه درست شود(شکل17و18). در این مرحله برای مربع دیگر هم همه این کارها را انجام دهید(شکل20).

همه مراحل قبل را روی مربع دیگر پیاده کنید

همه مراحل قبل را روی مربع دیگر پیاده کنید

حالا کار را روی هم قرار دهید. طوری که یکی از آنها دو مثلث به سمت رو باشد و دیگری دو مثلث پشت کار قرار بگیرد(شکل21و22).

کار را روی هم قرار دهید

کار را روی هم قرار دهید

و در اینجا دو مثلث را مطابق شکل به لایه ای که درست شده ببرید که در هم قفل می شود(شکل23و24).

دو مثلث را به لایه ای که درست شده ببرید

دو مثلث را به لایه ای که درست شده ببرید

در پایان هم برای طرف دیگر کار مرحله آخر را تکرار کنید(شکل25و26).

دو مثلث دیگر را هم به لایه ای که درست شده ببرید

دو مثلث دیگر را هم به لایه ای که درست شده ببرید

کار در هم قفل می شود

کار در هم قفل می شود

نینجا کاغذی

نینجا کاغذی

با چفت کردن دو قسمت به یکدیگر به سادگی ستاره نینجای اوریگامی شما ساخته شده.

ستاره نینجا دورنگ

ستاره نینجا دورنگ

اوریگامی ستاره نینجا

اوریگامی ستاره نینجا