دادن هدیه ای که همیشگی و به یاد موندنی باشه برای بعضی از ما خیلی اهمیت داره، دوست داریم کادوئی که به فرد مورد علاقمون هدیه می دیم، همه احساس و علاقه ما رو به اون نشون بده، بعضی ها به خرید کادوهای لوکس و گرون قیمت علاقه دارن و عده ای هم دوست دارن که یک کادوی زیبا برای هدیه شون بسازن، اگر شما هم از دسته دوم هستین، در این قسمت یک جعبه کادوی زیبا رو بهتون آموزش میدم که میتونید برای کادو دادن به عزیزانتون بسازید.

جعبه اوریگامی ولنتاین

جعبه کادو اوریگامی ولنتاین

مراحل ساخت جعبه کادو قلب اوریگامی

برای ساختن این جعبه باید از کاغذ مربع شکل دو رو استفاده کنید، یعنی یک طرف کاغذ، رنگی و طرف دیگر سفید و یا رنگ دیگر باشد که قلبی که روی کار درست می شود مشخص باشد. من برای این کار از کاغذ دو رو سفید نارنجی استفاده کردم که تاهایی که می زنم مشخص باشد.

ابتدا برای ساختن در جعبه کادو یک کاغذ مربع شکل بردارید و آن را از دو طول تا کنید(شکل4).

مربع را از دو طول تا کنید

مربع را از دو طول تا کنید

یک ضلع مربع را به یک تای طولی که زدید برسانید(شکل5) و حالا تا را باز کرده و همان ضلع مربع را به تای آخری که زدید برسانید(شکل6)و دوباره تایی که زدید را باز کنید. همان ضلع مربع را به تای آخری برسانید(شکل7) و بعد با همه ضلع های مربع این مراحل را نکرار کنید(شکل8).

یک ضلع مربع را به یک تای طولی که زدید برسانید

یک ضلع مربع را به یک تای طولی که زدید برسانید

حالا به چهار طرف مربع و به تاهایی که انداختید دقت کنید و از هر طرف به آخرین تایی که انداختید کاری نداشته باشید و از تای قبلی شروع کنید به تا کردن و مانند شکل دو طرف کار را تا کنید و گوشه آن را مانند مثلث تیز کنید(شکل10) و آن را یه سمت راست ببرید و تا کنید(شکل12).

دو طرف کار را تا کنید و گوشه آن را مانند مثلث تیز کنید

دو طرف کار را تا کنید و گوشه آن را مانند مثلث تیز کنید

و بعد مثلث را به سمت چپ ببرید و تا کنید(شکل13). حالا مثلث را بگیرید و از دو طرف باز کنید تا یک مربع کوچک در گوشه کار درست شود(شکل16).

مثلث را بگیرید و از دو طرف باز کنید تا یک مربع کوچک در گو شه کار درست شود

مثلث را بگیرید و از دو طرف باز کنید تا یک مربع کوچک در گو شه کار درست شود

برای سه طرف دیگر هم همین کار را انجام دهید(شکل17).

برای سه طرف دیگر هم همین کار را انجام دهید

برای سه طرف دیگر هم همین کار را انجام دهید

و حالا مربع را کمی بلند کنید و لبه کار را از روی خط تای آخر به داخل تا کنید(شکل21).

مربع را کمی بلند کنید و لبه کار را از روی خط تای آخر به داخل تا کنید

مربع را کمی بلند کنید و لبه کار را از روی خط تای آخر به داخل تا کنید

و برای گوشه دیگر کار هم این کار را تکرار کنید(شکل25).

مرحله قبل را برای این گوشه تکرار کنید

مرحله قبل را برای این گوشه تکرار کنید

برای دو گوشه دیگر کار مانند مرحله قبل عمل کنید(شکل26).

برای دو گوشه دیگر کار این مرحله را تکرار کنید

برای دو گوشه دیگر کار این مرحله را تکرار کنید

و حالا کار را برگردانید و گوشه ها را به سمت مرکز مربع ببرید تا یک مربع کوچکتر درست شود(شکل30).

کار را برگردانید و گوشه ها را به سمت راس مربع ببرید

کار را برگردانید و گوشه ها را به سمت راس مربع ببرید

در این مرحله هر یک از مربع های رنگی که تشکیل شده را بلند کرده و مانند شکل تا بزنید(شکل33و34).

هر یک از مربع های رنگی که تشکیل شده را بلند کرده و مانند شکل تا بزنید

هر یک از مربع های رنگی که تشکیل شده را بلند کرده و مانند شکل تا بزنید

اینجا برای مربع های دیگر همین مرحله را تکرار کنید(شکل 38).

برای مربع های دیگر همین مرحله را تکرار کنید

برای مربع های دیگر همین مرحله را تکرار کنید

در این مرحله همان طور که در شکل می بینید مربع را مقابلتان قرار دهید و دو مربع بالا را به سمت خودتان تا کنید (شکل39) و بعد گوشه آن را به سمت جلو تا کنید و گوشه دیگر را هم همین طور(شکل41). برای مربع دیگر هم همین کار را تکرار کنید(شکل42).

مربع را مقابلتان قرار دهید و دو مربع بالا را به سمت خودتان تا کنید

مربع را مقابلتان قرار دهید و دو مربع بالا را به سمت خودتان تا کنید

و حالا راس مثلث کوچکی که ایجاد شده را کمی به سمت جلو خم کنید(شکل45)

راس مثلث کوچکی که ایجاد شده را کمی به سمت جلو خم کنید

راس مثلث کوچکی که ایجاد شده را کمی به سمت جلو خم کنید

در این قسمت دو مربع پایین را از قطر تا کنید تا به شکل مثلث شود(شکل49)

دو مربع پایین را از قطر تا کنید تا به شکل مثلث شود

دو مربع پایین را از قطر تا کنید تا به شکل مثلث شود

و حالا آن یک مثلث کوچک را به پشت تا کنید(شکل54)

یک مثلث کوچک را به پشت تا کنید

یک مثلث کوچک را به پشت تا کنید

و بعد مثلث دیگر را به پشت تا کنید تا شکل قلب درست شود(شکل57) و بعد کار را برگردانید(شکل58).

مثلث دیگر را به پشت تا کنید تا شکل قلب درست شود

مثلث دیگر را به پشت تا کنید تا شکل قلب درست شود

در این قسمت دو گوشه مربع را به مرکز آن ببرید و تا کنید(دقت کنید که طرفین قلب باشد و نه بالا و پایین قلب)(شکل60) و حالا از یک طرف تایی که زدید را گرفته و به اندازه نیم سانت روی مثلثی که ایجاد شده را تا کنید(شکل62).

دو گوشه مربع را به مرکز آن ببرید و تا کنید

دو گوشه مربع را به مرکز آن ببرید و تا کنید

مانند شکل تاهای آخری که زدید را باز کنید و دو گوشه بالا و پایین مربع را که خط تایشان مشخص است از روی آنها تا کنید(شکل63و64).

تاهای آخری که زدید را باز کنید و دو گوشه بالا و پایین مربع را که خط تایشان مشخص است از روی آنها تا کنید

تاهای آخری که زدید را باز کنید و دو گوشه بالا و پایین مربع را که خط تایشان مشخص است از روی آنها تا کنید

مانند شکل دو تای آخری را باز کنید و از روی تاهای قبلی تا کنید و بعد گوشه پایین را تا کنید تا دو لبه جعبه درست شود(شکل68)

دو تای آخری را باز کنید و از روی تاهای قبلی تا کنید و بعد گوشه پایین را تا کنید

دو تای آخری را باز کنید و از روی تاهای قبلی تا کنید و بعد گوشه پایین را تا کنید

و حالا گوشه پایین را تا کنید و بعد به داخل تا کنید تا لبه دیگر جعبه درست شود(شکل72).

گوشه پایین را تا کنید و بعد به داخل تا کنید

گوشه پایین را تا کنید و بعد به داخل تا کنید

حالا گوشه بالا را تا کنید و بعد به داخل تا کنید تا لبه بعدی جعبه درست شود(شکل75). در جعبه شما با طرح قلب آماده شده.

گوشه بالا را تا کنید و بعد به داخل تا کنید

گوشه بالا را تا کنید و بعد به داخل تا کنید

حالا برای ساختن خود جعبه یک کاغذ مربع شکل بردارید و آن را از دو طول تا کنید(شکل80).

برای ساختن خود جعبه یک کاغذ مربع شکل بردارید و آن را از دو طول تا کنید

برای ساختن خود جعبه یک کاغذ مربع شکل بردارید و آن را از دو طول تا کنید

و حالا گوشه های مربع را به سمت مرکز ببرید و تا کنید(شکل83).

گوشه های مربع را به سمت مرکز ببرید و تا کنید

گوشه های مربع را به سمت مرکز ببرید و تا کنید

و حالا مربعی که درست شده را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید(شکل87).

مربعی که درست شده را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید

مربعی که درست شده را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید

و بعد دو تای آخر را باز کنید و از طرف دیگر مربع را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید(شکل88).

مربع را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید

مربع را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید

حالا مانند شکل تاهای آخر و بالا و پایین را باز کنید و دو طرف کار را بالا بیاورید(شکل90) و قسمت پاببن را هم بالا بیاورید(شکل92).

تاهای آخر و بالا و پایین را باز کنید و دو طرف کار را بالا بیاورید

تاهای آخر و بالا و پایین را باز کنید و دو طرف کار را بالا بیاورید

قسمت پایین را که بالا آورده اید به داخل تا کنید(شکل94) و بعد گوشه بالا را به سمت بالا بیاورید(شکل96).

قسمت پایین را که بالا آورده اید به داخل تا کنید

قسمت پایین را که بالا آورده اید به داخل تا کنید

و حالا گوشه بالا را به سمت داخل تا کنید(شکل97).

گوشه بالا را به سمت داخل تا کنید

گوشه بالا را به سمت داخل تا کنید

و در آخر در جعبه را روی جعبه قرار دهید(شکل99)

در جعبه را روی جعبه قرار دهید

در جعبه کادو را روی جعبه قرار دهید

در جعبه را روی جعبه قرار دهید

جعبه قلب اوریگامی

جعبه کادو قلب اوریگامی

جعبه های قلب با قلب های کوچک

جعبه های قلب با قلب های کوچک

جعبه های قلب زیبا

جعبه های قلب زیبا

جعبه های قلب

جعبه های قلب

جعبه قلب

جعبه قلب


 

5/5 - (1 امتیاز)