آموزش ماهی اوریگامی زینتی مرحله به مرحله

دیدن ماهی های زینتی توی یک آکواریوم همیشه می تونه با جذابیت زیادی همراه باشه، به طوری که ناخواسته با دیدن یک آکواریوم به سمت اون می ریم و دلمون می خواد دقایقی رو به تماشای اونها بگذرونیم. از اونجائیکه...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:

دیدن ماهی های زینتی توی یک آکواریوم همیشه می تونه با جذابیت زیادی همراه باشه، به طوری که ناخواسته با دیدن یک آکواریوم به سمت اون می ریم و دلمون می خواد دقایقی رو به تماشای اونها بگذرونیم. از اونجائیکه بچه ها هم به ماهی های زینتی علاقه دارن، می خوام یکی از انواع ماهی های زینتی زیبا رو بهتون آموزش بدم.

ماهی اوریگامی

ماهی اوریگامی

مراحل ساخت ماهی اوریگامی

من برای ساختن این ماهی از کاغذ رنگی نارنجی مربع شکل استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده شود.

ابتدا یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو طول تا کنید و بعد کاغذ را برگردانید و از دو قطر تا کنید(شکل4).

یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو طول و دو قطر تا کنید

یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو طول و دو قطر تا کنید

و حالا دوباره کاغذ را برگردانید و از یک قطر، دو طرف آن را بگیرید و به هم نزدیک کنید تا یک مربع کوچک به دست بیاید(شکل7) همان طور که می بینید مربع کوچک از یک طرف باز است و از یک طرف بسته(شکل8).

کاغذ را برگردانید و از یک قطر، دو طرف آن را بگیرید و به هم نزدیک کنید تا یک مربع کوچک به دست بیاید

کاغذ را برگردانید و از یک قطر، دو طرف آن را بگیرید و به هم نزدیک کنید تا یک مربع کوچک به دست بیاید

حالا دو ضلع پایینی مربع را به خط تای وسط برسانید و مثلث کوچکی که در بالای کار درست شده را به سمت پایین تا کنید(شکل10). سپس سه تای آخری که زدید را باز کنید ومانند شکل لبه ها را به داخل تا کنید(شکل12).

دو ضلع پایینی مربع را به خط تای وسط برسانید

دو ضلع پایینی مربع را به خط تای وسط برسانید

حالا کار را برگردانید و مانند مرحله قبل لبه ها را به سمت داخل تا کنید (شکل16).

کار را برگردانید و مانند مرحله قبل لبه ها را به سمت داخل تا کنید

کار را برگردانید و مانند مرحله قبل لبه ها را به سمت داخل تا کنید

همان طور که میبینید کار به دو لوزی درآمده است که یک لوزی رو و یک لوزی در پشت کار قرار گرفته است. هر لوزی از دو مثلث درست شده. دو مثلث در سمت راست و دو مثلث در سمت چپ قرار دارد. حالا باید دو مثلثی که در سمت چپ قرار دارد را از هم جدا کنید. یعنی باید دو مثلث را از هم باز کنید که بینش یک مثلث کوچک قرار دارد(شکل 17). سپس همزمان دو مثلث سمت راست را هم از هم باز کنید، تا قسمت بالای لوزی تا نصفه از هم جدا شود(شکل18و 19). همان طور که میبینید قسمت پایین کار یک مثلث بزرگ است و قسمت بالای کار دو مثلث کوچک با یک مثلث دیگر به هم متصل شده اند، و حالا باید مثلث بزرگ پایین را به سمت بالا تا کنید(شکل20).

دو مثلثی که در سمت چپ قرار دارد را از هم جدا کنید

دو مثلثی که در سمت چپ قرار دارد را از هم جدا کنید

حالا مثلث بزرگ دیگر را به پشت کار، به بالا تا کنید تا یک مثلث داشته باشید(شکل22) و بعد کار را بچرخانید تا راس مثلث به سمت خودتان باشد(شکل23). در این مرحله مانند شکل راس مثلث را بگیرید و آن را به سمت چپ ببرید و روی ضلع بالایی مثلث تا کنید و حالا تا را باز کنید(شکل24).

مثلث بزرگ دیگر را به پشت کار، به بالا تا کنید تا یک مثلث داشته باشید

مثلث بزرگ دیگر را به پشت کار، به بالا تا کنید تا یک مثلث داشته باشید

و حالا راس مثلث را برعکس مرحله قبل به سمت راست ببرید و روی ضلع بالایی مثلث  تا کنید(شکل25) و بعد تا را باز کنید، و سپس کار را برگردانید و مرحله قبل را روی این مثلث تکرار کنید(شکل28).

راس مثلث را برعکس مرحله قبل به سمت راست ببرید و روی ضلع بالایی مثلث تا کنید

راس مثلث را برعکس مرحله قبل به سمت راست ببرید و روی ضلع بالایی مثلث تا کنید

حالا مانند شکل کار را بچرخانید تا راس مثلث به سمت راست باشد(شکل29) و سپس از روی تاهایی که زدید، آنها را همزمان تا کنید. دو تایی که راس مثلث را به سمت چپ و راست بردید و یکی هم تای وسط مثلث، آنها را با هم تا کنید. مثلث دیگری که درست می شود را به سمت بالا تا کنید(شکل30) و بعد کار را برگردانید و همین مرحله را با این مثلث انجام دهید(شکل32).

کار را بچرخانید تا راس مثلث به سمت راست باشد

کار را بچرخانید تا راس مثلث به سمت راست باشد

در اینجا مثلث را به سمت بالا تا کنید، همان طور که در شکل می بینید یک مثلث به سمت پایین است و یک مثلث به سمت بالا(شکل33). در این مرحله مثلثی که به سمت بالا تا شده است را به سمت پایین بیاورید و آن را مانند شکل به صورت اریب تا کنید یعنی از قسمت خط تا به بالا، سمت چپ مثلث ثابت است و فقط سمت راست مثلث را کمی به سمت پایین تا کنید. طوری که با ضلع بالایی با قسمت پایین مثلث در یک خط قرار بگیرد(شکل35) و بعد کار را برگردانید(شکل36).

همان طور که در شکل می بینید یک مثلث به سمت پایین است و یک مثلث به سمت بالا

همان طور که در شکل می بینید یک مثلث به سمت پایین است و یک مثلث به سمت بالا

حالا این مثلث را هم که به سمت بالا است، به پایین تا کنید(شکل37) و مانند مرحله قبل به صورت اریب تا کنید(شکل38). حالا دو مثلثی را که اریب تا کردید را به سمت چپ کار تا کنید یعنی پایین بیاورید تا دم ماهی درست شود(شکل40).

دو مثلثی را که اریب تا کردید را به سمت چپ کار تا کنید یعنی پایین بیاورید تا دم ماهی درست شود

دو مثلثی را که اریب تا کردید را به سمت چپ کار تا کنید یعنی پایین بیاورید تا دم ماهی درست شود

و برای باله های ماهی، آن دو مثلث بزرگی که از هم کمی جدا هستند را مانند شکل، از داخل به سمت چپ تا کنید یعنی آن دو ضلعی که کنار هم قرار دارند را از هم دور کرده و برعکس تا کنید(شکل43و44).

برای باله های ماهی، آن دو مثلث بزرگی که از هم کمی جدا هستند را مانند شکل، از داخل به سمت چپ تا کنید

برای باله های ماهی، آن دو مثلث بزرگی که از هم کمی جدا هستند را مانند شکل، از داخل به سمت چپ تا کنید

حالا هر کدام از باله های ماهی را باید از وسط باز کنید، یعنی از قسمت بالای باله یا سمت چپ باله که روی هم قرار دارد را از وسط باز کنید(شکل48).

هر کدام از باله های ماهی را باید از وسط باز کنید

هر کدام از باله های ماهی را باید از وسط باز کنید

سپس قسمت اضافه باله ها را به سمت داخل تا کنید(شکل51) و در آخر چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید.

قسمت اضافه باله ها را به سمت داخل تا کنید

قسمت اضافه باله ها را به سمت داخل تا کنید

ماهی های کاغذی

ماهی های کاغذی

ماهی ها در آکواریوم

ماهی ها در آکواریوم

انواع ماهی ها در دریا

انواع ماهی ها در دریا