گونه های جانوری خیلی زیادی در جهان شناخته شدن که بعضی از اونها به سرعت بالا و یا واکنش سریعشون مشهورن، ولی گونه های جانوری کند و آروم هم علاقه مندهای خاص خودشون رو دارن. مثل لاک پشت ها، اونها با اینکه خیلی آروم حرکت می کنن ولی کندترین جانور در جهان نیستن و بعضی از بچه ها هم اونها رو دوست دارن. می شه به روش اوریگامی به اونها آموزش های مرتبط با لاکپشت رو داد. من می خوام لاکپشت اوریگامی رو بهتون آموزش بدم.

لاک پشت اوریگامی

لاک پشت اوریگامی

مراحل ساخت لاک پشت اوریگامی

من برای این کار از کاغذ مربع شکل سبز رنگ استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده شود.

در ابتدا یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو قطر تا کنید و بعد کاغذ را برگردانید(شکل4)

یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو قطر تا کنید

یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو قطر تا کنید

حالا مربع را از دو طول تا کنید(شکل6) و دوباره کاغذ را برگردانید و مانند شکل یک طول را از دو طرف به هم نزدیک کنید(شکل8).

مربع را از دو طول تا کنید

مربع را از دو طول تا کنید

سپس خط تاها را بهم برسانید و تا کنید تا یک مثلث تشکیل شود(شکل9). همان طور که می بینید مثلث بزرگ از چهار مثلث کوچکتر درست شده است. دو مثلث در سمت راست و دو مثلث در سمت چپ. حالا گوشه مثلث کوچک سمت راست را بگیرید و آن را به راس مثلث بزرگ برسانید و بعد گوشه مثلث کوچک سمت چپ را به راس مثلث بزرگ برسانید(شکل12).

خط تاها را بهم برسانید و تا کنید تا یک مثلث تشکیل شود

خط تاها را بهم برسانید و تا کنید تا یک مثلث تشکیل شود

حالا دو تای آخری که زدید را باز کنید و روی دو خط تا را با مداد خط بکشید و سپس مثلث را بچرخانید تا راس مثلث به سمت خودتان قرار بگیرد(شکل14). بعد مانند شکل، ضلع سمت راست مثلث را به خط تای سمت چپ برسانید و فقط تا خط تایی که دیده می شود تا کنید(شکل15).

دو تای آخری که زدید را باز کنید و روی دو خط تا را با مداد خط بکشید

دو تای آخری که زدید را باز کنید و روی دو خط تا را با مداد خط بکشید

بعد روی خط تا با مداد خط بکشید(شکل17). سپس ضلع سمت چپ مثلث را به خط تای سمت راست برسانید و فقط تا خط تایی که دیده می شود تا کنید و بعد با مداد روی خط تا خط بکشید(شکل19). همان طور که می بینید دو خط تای کوچک داریم و دو خط تای بزرگ. حالا باید مانند شکل خط تای بزرگ سمت چپ را بیاورید روی خط تای کوچک سمت چپ، فقط دقت کنید از جایی که دو خط تای بزرگ به هم رسیده اند شروع به تا کردن کنید و سر دیگرش باید روی خط تای کوچک قرار بگیرد(شکل20).

روی خط تا با مداد خط بکشید

روی خط تا با مداد خط بکشید

همان طور که می بینید یک مثلث دیگر روی کار به وجود آمده. حالا باید ضلع سمت راست مثلث روی کار را به خط تایی که دیده می شود برسانید(شکل22) و بعد خط تای بزرگ سمت راست را بیاورید روی خط تای کوچک سمت راست(شکل23). حالا ضلع سمت چپ مثلث روی کار را به خط تایی که دیده می شود برسانید تا پاهای عقب لاک پشت درست شود(شکل34).

ضلع سمت راست مثلث روی کار را به خط تایی که دیده می شود برسانید

ضلع سمت راست مثلث روی کار را به خط تایی که دیده می شود برسانید

در این مرحله مانند شکل گوشه سمت راست مثلث بزرگ را بیاورید روی مثلث روی کار، تا یک مثلث دیگر روی آن مثلث درست شود(شکل25). حالا باید مانند شکل گوشه مثلث را بگیرید و آن را به سمت چپ ببرید طوری که یک طرفش روی خط تای کوچک قرار بگیرد و سر دیگرش تا وسط ضلع مثلث قبلی بیاید. حالا آن را تا کنید(شکل27) و سپس مانند شکل ضلع بالایی مثلث را کمی به سمت پایین بیاورید تا یک پای جلوی لاک پشت درست شود(شکل28).

مانند شکل گوشه سمت راست مثلث بزرگ را بیاورید روی مثلث روی کار

مانند شکل گوشه سمت راست مثلث بزرگ را بیاورید روی مثلث روی کار

حالا گوشه سمت چپ مثلث بزرگ را به سمت راست بیاورید و تا کنید(شکل29). سپس گوشه مثلث را به سمت چپ ببرید تا جایی که یک سرش روی خط تای کوچک قرار بگیرد و سر دیگرش تا وسط ضلع مثلث زیرین قرار بگیرد(شکل30). حالا ضلع بالایی مثلث را کمی به سمت پایین بیاورید و تا کنید تا پای جلوی دیگرش درست شود(شکل31). بعد مثلث بالای کار را که سر لاک پشت است به سمت پایین تا کنید(شکل32).

گوشه سمت چپ مثلث بزرگ را به سمت راست بیاورید و تا کنید

گوشه سمت چپ مثلث بزرگ را به سمت راست بیاورید و تا کنید

در این قسمت سر لاک پشت را که به سمت پایین تا کرده بودید مانند شکل به سمت بالا تا کنید(شکل33) و در آخر کار را برگردانید و دو طرف لاکش را به سمت پایین و به پشت کار ببرید(شکل36).

و در آخر کار را برگردانید و دو طرف لاکش را به سمت پایین و به پشت کار ببرید

و در آخر کار را برگردانید و دو طرف لاکش را به سمت پایین و به پشت کار ببرید

لاک پشت های تازه متولد شده

لاک پشت های تازه متولد شده

لاک پشت های دریایی

لاک پشت های دریایی

لاک پشت ها در دریا

لاک پشت ها در دریا

لاک پشت ها و ماهی ها در زیر آب

لاک پشت ها و ماهی ها در زیر آب

5/5 - (4 امتیاز)