آموزش ساخت گل اوریگامی لیلیوم

گلها همیشه برای ما یاد آور طبیعت و زیبایی های اون هست و به همین واسطه، انرژی مثبت ویژه ای رو از خودشون ساطع میکنن. همین مسئله هم باعث شده که استفاده از گلهای مصنوعی هم برای تزیین دکور خونه...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:

گلها همیشه برای ما یاد آور طبیعت و زیبایی های اون هست و به همین واسطه، انرژی مثبت ویژه ای رو از خودشون ساطع میکنن. همین مسئله هم باعث شده که استفاده از گلهای مصنوعی هم برای تزیین دکور خونه مورد توجه قرار بگیره. در این مطلب من آموزش ساخت گل اوریگامی لیلیوم رو بهتون یاد میدم که میتونید به عنوان گل مصنوعی توی خونه استفاده کنید. ضمن اینکه یک تمرین ذهنی عالی هم هست.

گل لیلیوم

گل لیلیوم

مراحل ساخت گل اوریگامی لیلیوم

برای ساختن این گل باید یک کاغذ رنگی مربع را به یک پنج ضلعی تبدیل کنید. بنابراین مراحل را دنبال کنید تا اول پنج ضلعی را بسازید تا بعد به مراحل ساخت گل برسید.

در ابتدا یک کاغذ رنگی مربع بردارید و آن را از طول تا کنید که یک مستطیل تشکیل شود.

بعد از قسمت باز مستطیل یک گوشه آن را گرفته و به طول مستطیل برسانید. ولی دقت کنید که کل آن را تا نکنید و فقط یک علامت کوچک در وسط آن بزنید و بعد آن را باز کنید و این بار از قسمت باز مستطیل طول آنرا به طول دیگر برسانید و این دفعه هم کل آن را تا نکنید و فقط یک علامت کوچک در وسط تایی که قبلا زده بودید بگذارید تا این دو علامت همدیگر را قطع کنند(شکل1و2و3و4).

مربع را از طول تا کنید

مربع را از طول تا کنید

از قسمت بسته مستطیل گوشه آن را گرفته و به علامتی که درست کردید برسانید و این بار کامل تا کنید(شکل5و6). در ادامه گوشه ای که به علامت رساندید را گرفته به ضلعی که کج تشکیل شده برسانید و تا کنید(شکل7). بعد قسمت بسته دیگر مستطیل را گرفته و به ضلعی که در آخر تا کردید برسانید(شکل8)

گوشه بسته مستطیل را به علامتی که زدید برسانید

گوشه بسته مستطیل را به علامتی که زدید برسانید

در اینجا خطی که ایجاد شده را به پشت تا کنید (شکل 9 و 10) و بعد از قسمتی که در شکل می بینید قسمت اضافی را قیچی کنید که یک مثلث درست شود(شکل11و12).

کار را تا کنید و بعد قیچی کنید

کار را تا کنید و بعد قیچی کنید

و بعد مثلث را باز کنید تا پنج ضلعی با تاهایش نمایان شود و در ادامه تاهای کوتاه را به داخل و تاهای بلند را به بیرون تا کنید(شکل14و15).

کار را باز کنید تا پنج ضلعی نمایان شود

کار را باز کنید تا پنج ضلعی نمایان شود

در اینجا تاهایی که به بیرون و به داخل زدید را به هم برسانید تا مانند شکل شود(شکل16و17و18و19).

از روی تاهایی که زدید کار را جمع کنید

از روی تاهایی که زدید کار را جمع کنید

و بعد از قسمت باز کار، دو ضلع را به تای وسط برسانید(شکل20و21و) و بعد باز کنید و با طرف دیگر هم همین کار را کنید(شکلو22و23).

از قسمت باز کار گوشه آن را به تای وسط برسانید

از قسمت باز کار گوشه آن را به تای وسط برسانید

و یک طرف دیگر باقی می ماند که آن را هم به خط وسط برسانید(شکل24و25و26)

گوشه آخر را به تای وسط برسانید

گوشه آخر را به تای وسط برسانید

و حالا کار را کمی باز کنید و تاهایی رو که زده بودید را همه را به داخل تا بزنید تا یک لوزی بدست بیاید(شکل27و28و29)

همه را به داخل تا کنید

همه را به داخل تا کنید

در این مرحله هر کدام از قسمت ها را باز کنید و بعد پهن کنید تا پنج گلبرگ درست شود(شکل30و31و32).

هرکدام را باز کنید و بعد پهن کنید

هرکدام را باز کنید و بعد پهن کنید

و در اینجا هر کدام از گلبرگ ها را کمی به بیرون فشار دهید.

گلبرگ ها را به بیرون فشار دهید

گلبرگ ها را به بیرون فشار دهید

و در آخر با یک شیء بلند مانند قیچی گلبرگ ها را کمی به بیرون خم کنید، که من در اینجا از سیخ چوبی استفاده کردم.

گلبرگ ها را به بیرون خم کنید

گلبرگ ها را به بیرون خم کنید

گل های اوریگامی

گل های اوریگامی

گل های رنگارنگ

گل های رنگارنگ

گل های زیبا

گل های زیبا