چیزی که امروز می خوام به وسیله ملیله کاغذی بهتون یاد بدم تو زندگی همه آدما نقش زیادی داره و تقریبا همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اگه نبود زندگی هم روی زمین جریان نداشت. خورشید که یکی از مهمترین آفریده های خداست که به وسیله ملیله کاغذی چندین نوعش رو می شه ساخت. در این مطلب می خوام یکی نوع خورشید با ملیله کاغذی رو بهتون آموزش بدم.

خورشید ملیله کاغذی

خورشید ملیله کاغذی

لوازم مورد نیاز برای ساخت خورشید ملیله کاغذی

  • کاغذ رنگی سه عدد
  • چسب مایع
  • قلم پیچ
  • تخته ملیله کاغذی
  • شانه ملیله کاغذی
لوازم مورد نیاز برای ساخت خورشید ملیله کاغذی

لوازم مورد نیاز برای ساخت خورشید ملیله کاغذی

من برای این کار از سه رنگ نارنجی، زرد پر رنگ و زرد کم رنگ استفاده کردم، شما می تونید از رنگ های نارنجی پر رنگ، زرد پر رنگ و یا قرمز استفاده کنین و یا رنگ هایی که از این طیف هستن.

آموزش خورشید ملیله کاغذی

ابتدا نوار های باریک را از هر رنگ به اندازه نیم سانت از طول جدا کنین، از کاغذ رنگی کم رنگ شروع کنید که از آن ده نوار باریک احتیاج داریم. رنگ بعدی که کمی پر رنگ تر هست رو چهل تا نوار باریک میبریم. از رنگ آخر هم که پر رنگ تر از همه هست بیست تا احتیاجه(شکل1).

حالا یکی از نوارهای کم رنگ رو بردارین و سر اون رو روی اولین دونه شونه ملیله کاغذی بذارین و بقیه اش رو از دونه دوم به سمت بالا بیارین(شکل2) و سر نوار رو که روی دونه اول هست، چسب بزنین(شکل3) و بعد بقیه نوار رو روی چسب بیارین(شکل4).

ابتدا نوار های باریک را از هر رنگ به اندازه نیم سانت از طول جدا کنین

ابتدا نوار های باریک را از هر رنگ به اندازه نیم سانت از طول جدا کنین

ادامه نوار رو از دونه سوم به سمت بالا بیارین(شکل5) و بعد روی دونه اول رو چسب بزنین(شکل6). ادامه نوار رو به روی چسب که زدین بیارین(شکل7) و در ادامه نوار باریک رو از دونه چهارم به سمت بالا بیارین(شکل8)

ادامه نوار باریک رو از دونه سوم به سمت بالا بیارین

ادامه نوار باریک رو از دونه سوم به سمت بالا بیارین

و حالا یکی یکی ادامه نوار رو از دونه ها به سمت بالا بیارین(شکل9) و در دونه اول چسب بزنین(شکل10) تا جایی که نوار کاغذی تموم شه. بعد اون رو به پشت کار ببرین(شکل11و12) و چسب بزنین.

یکی یکی ادامه نوار باریک رو از دونه ها به سمت بالا بیارین

یکی یکی ادامه نوار باریک رو از دونه ها به سمت بالا بیارین

و بعد اضافه نوار باریک رو ببرین(شکل13) و از توی شونه، تکه کاغذی که آماده کردین، خارج کنین(شکل14). در این مرحله 9 تای دیگه مثل همین تکه آماده کنین(شکل15) و بعد هر ده تا رو با چسب به هم بچسبونین(شکل16)

نه تای دیگه مثل همین درست کنین

نه تای دیگه مثل همین درست کنین

یکی یکی همه رو به هم بچسبونین تا شکل یک گل در بیاد(شکل20)

یکی یکی همه رو به هم بچسبونین تا شکل یک گل در بیاد

یکی یکی همه رو به هم بچسبونین تا شکل یک گل در بیاد

حالا سه تا از نوار های پررنگ بردارین و با چسب به هم بچسبونین(شکل21). بعد با قلم پیچ بپیچونین و سرش رو چسب بزنین که باز نشه. تا به شکل یک دایره توپر در بیاد(شکل24).

نوارهای باریک کمی پر رنگ تر رو دو تاش رو بردارین و با چسب به هم بچسبونین

نوارهای باریک کمی پر رنگ تر رو دو تاش رو بردارین و با چسب به هم بچسبونین

دایره تو پر رو چسب بزنین و روی کار بچسبونین

دایره تو پر رو چسب بزنین و روی کار بچسبونین

حالا دایره تو پر رو وسط کار بچسبونید. بعد از نوارهای کمی پررنگ تر دو تا بردارید و با چسب به هم بچسبونین(شکل27و28). همش رو با قلم پیچ بپیچونین(شکل29) و اون رو داخل دایره J تخته ملیله کاغذی و یا داخل یکی از دایره های متوسط شابلون دایره قرار بدین تا شکل اون دایره رو به خودش بگیره(شکل30). بعد از توی تخته بدون اینکه باز بشه در بیارین و سرش رو با چسب بچسبونین(شکل31) و با دو انگشت نوار باریک پیچیده شده رو فشار بدین(شکل32).

با دو انگشت نوار باریک پیچیده شده رو فشار بدین

با دو انگشت نوار باریک پیچیده شده رو فشار بدین

و اونقدر فشار بدین که دو طرف نوار باریک پیچیده شده تا بشه(شکل33). بعد دو طرف نوار باریک رو بگیرین و و اونها رو در جهت مخالف خم کنین و چند ثانیه نگه دارین(شکل34و35). برای خورشید باید نوزده تای دیگه از همین تکه بسازین(شکل36).

دو طرف نوار باریک رو بگیرین و و اونها رو در جهت مخالف خم کنین

دو طرف نوار باریک رو بگیرین و و اونها رو در جهت مخالف خم کنین

دوتا از پر رنگ ترین نوار رو بردارین و با چسب به هم بچسبونین(شکل37و38) و با قلم پیچ بپیچونین و داخل همون دایره که نوار پیچیده شده قبلی رو گذاشته بودین بذارین (شکل39و40). مثل نوار پیچیده شده قبلی، این رو هم به همون صورت خم کنین(شکل41). از این رنگ هم ده تا احتیاج داریم(شکل42). حالا از نوار پیچیده شده کم رنگ شروع کنین و اطرافش رو چسب بزنین(شکل43و44).

پر رنگ ترین نوار باریک رو دوتاش رو بردارین و با چسب به هم بچسبونین

پر رنگ ترین نوار باریک رو دوتاش رو بردارین و با چسب به هم بچسبونین

مثل نوار پیچیده شده قبلی، این رو هم به همون صورت خم کنین

مثل نوار پیچیده شده قبلی، این رو هم به همون صورت خم کنین

مثل شکل، تکه های آماده شده رو بین گلبرگ های گلی که ابتدای کار ساختین بذارین. یکی دیگه هم از همین رنگ رو مثل شکل کنارش بذارین(شکل45و46) و تکه های پررنگ تر رو بین این دو تکه کمرنگ بچسبونید(شکل47و48).

نوار های باریک پر رنگ رو چسب بزنین و بین این دو نوار باریک بذارین

نوار های باریک پر رنگ رو چسب بزنین و بین این دو نوار باریک بذارین

و در آخر همه نوار ها رو به همین ترتیبی که توی شکل نشون داده شده قرار بدین(شکل49و50).

همه نوار ها رو به همین ترتیبی که توی شکل نشون داده شده قرار بدین

همه نوار ها رو به همین ترتیبی که توی شکل نشون داده شده قرار بدین

خورشید ملیله کاغذی

خورشید ملیله کاغذی

3.7/5 - (4 امتیاز)