در قسمت های مختلف دنیا حیوونای متنوعی زندگی می کنن که بچه ها دوست دارن درباره اونها بدونن، محل زندگی، غذایی که می خورن و… بچه ها رو با دنیای جدیدی آشنا می کنن، اردک یکی از این حیووناست، و برای اینکه چیزهایی که یاد می گیرن، بهتر توی ذهنشون بمونه، می شه اردک رو برای اونها به روش اوریگامی ساخت، و من می خوام در این مطلب این جوجه اردک زیبا رو که خودمم عاشقشم بهتون آموزش بدم.

جوجه اردک اوریگامی

جوجه اردک اوریگامی

من برای این کار از کاغذ زرد رنگ استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه.

ابتدا یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و اون رو از دو طول و دو قطر تا کنید(شکل4)

مربع را از دو طول و دو قطر تا کنید

مربع را از دو طول و دو قطر تا کنید

و بعد ضلع سمت راست رو به تای وسط برسونید(شکل5) و ضلع سمت چپ رو هم به تای وسط برسونید تا یک مستطیل درست بشه(شکل6) و حالا کار را برگردانید و بعد بچرخونید(شکل7) در این مرحله طول پایینی مستطیل رو به خط تای وسط برسونید، دقت کنید لایه زیری اون باید بیرون بیاید(شکل8)

ضلع سمت راست را به تای وسط برسانید

ضلع سمت راست را به تای وسط برسانید

و حالا ضلع بالایی مستطیل را به خط تای وسط برسونید، این بار هم دقت کنید که لایه زیری مستطیل بیرون بیاید(شکل9) و حالا لایه های زیری که بیرون اومده رو به خط وسط برسونید تا یک مستطیل کوچکتر درست بشه(شکل10و11) و حالا کار و بچرخونید و بعد برگردونید(شکل12)

ضلع بالایی مستطیل را به خط تای وسط برسانید، این بار هم دقت کنید که لایه زیری مستطیل بیرون بیاید

ضلع بالایی مستطیل را به خط تای وسط برسانید، این بار هم دقت کنید که لایه زیری مستطیل بیرون بیاید

در این مرحله گوشه های بالایی مستطیل رو به تای وسط برسونید(شکل13) و بعد مثل شکل، مثلث کوچکی که از تا کردن گوشه سمت چپ به وجود اومده رو از وسط باز کنید(شکل14) و بعد پهن کنید(شکل16)

گوشه های بالایی مستطیل را به تای وسط برسانید

گوشه های بالایی مستطیل را به تای وسط برسانید

و برای مثلث کوچک سمت راست هم این مرحله رو تکرار کنید(شکل17) و حالا مثلث کوچکتری که در دو طرف کار ایجاد شده مثل شکل نصف مثلث کوچکتر رو به داخل تا کنید(شکل18و19)

برای مثلث کوچک سمت راست هم این مرحله را تکرار کنید

برای مثلث کوچک سمت راست هم این مرحله را تکرار کنید

و برای مثلث کوچکتر سمت چپ هم این مرحله رو تکرار کنید(شکل23) و حالا کار رو برگردونید(شکل24)

برای مثلث کوچکتر سمت چپ هم این مرحله را تکرار کنید

برای مثلث کوچکتر سمت چپ هم این مرحله را تکرار کنید

در این مرحله لایه های رویی مستطیل رو باز کنید(شکل25) و بعد گوشه های بالایی مستطیل رو به خط وسط برسونید(شکل26) و بعد دوباره لایه های رویی مستطیل رو تا کنید تا یک مربع کوچک در بالای کار درست بشه(شکل27) و حالا مثل شکل مربع رو به اندازه نیم سانت از قطر افقی آن به سمت پایین تا کنید(شکل28)

لایه های رویی مستطیل را باز کنید

لایه های رویی مستطیل را باز کنید

و بعد از جایی که دو مثلث کوچک درست شده، اون رو به سمت بالا تا کنید(شکل32)

از جاییکه دو مثلث کوچک درست شده، آن را به سمت بالا تا کنید

از جاییکه دو مثلث کوچک درست شده، آن را به سمت بالا تا کنید

در این مرحله کار رو برگردونید و سر مثلث رو که بیرون زده رو بگیرید و کمی تا کنید و همزمان که مثلث کوچک رو تا کردید، مستطیل رو هم از وسط تا کنید و فقط وقتی این کار رو که انجام میدید سر مثلث کوچک رو کمی به سمت پایین بیارید و تا کنید(شکل35و36)

کار را برگردانید و سر مثلث را که بیرون زده است را بگیرید و کمی تا کنید

کار را برگردانید و سر مثلث را که بیرون زده است را بگیرید و کمی تا کنید

و بعد در این مرحله قسمت مثلث رو به دست راست بگیرید و مستطیل رو به دست چپ. و حالا مستطیل که دست چپتان هست رو از وسط به سمت پایین تا کنید و همزمان مثلث که دست راستتان هست رو از وسط به سمت به سمت بالا تا کنید تا شکل یک ذوزنقه در بالای کار داشته باشید(شکل40)

قسمت مثلث را به دست راست بگیرید و مستطیل را به دست چپ

قسمت مثلث را به دست راست بگیرید و مستطیل را به دست چپ

و حالا مثل شکل، مستطیل که دو لایه شده هست را با دست چپ بگیرید و لایه رویی رو به ضلع ذوزنقه برسونید(شکل42) و بعد کار رو برگردونید و برای این طرف هم این کار رو تکرار کنید(شکل44)

مستطیل که دو لایه شده است را با دست چپ بگیرید و لایه رویی را به ضلع ذوزنقه برسانید

مستطیل که دو لایه شده است را با دست چپ بگیرید و لایه رویی را به ضلع ذوزنقه برسانید

در این مرحله دو لایه مستطیل رو که تا کردید، مثل شکل مستطیل رو از روی خط تا به سمت سر اردک ببرید(شکل47) و همان طور که می بینید قسمتی از مستطیل هنوز مانده و اون رو از نقطه ای که خط تا روی مستطیل شروع شده، کمی عقب تر ببرید و شروع کنید مستطیل رو به سمت عقب تا کنید(شکل48)

دو لایه مستطیل را که تا کردید، مانند شکل مستطیل را از روی خط تا به سمت سر اردک ببرید

دو لایه مستطیل را که تا کردید، مانند شکل مستطیل را از روی خط تا به سمت سر اردک ببرید

و حالا که مستطیل را به سمت عقب بردید، آن را از وسط به سمت پایین تا کنید به طوری که سر پرنده بین دو لایه مستطیل قرار بگیرد (شکل52) و فقط سر اردک رو خیلی کم به سمت بالا بیاورید و تا کنید.

مستطیل را به سمت عقب بردید، آن را از وسط به سمت پایین تا کنید به طوری که سر پرنده بین دو لایه مستطیل قرار بگیرد

مستطیل را به سمت عقب بردید، آن را از وسط به سمت پایین تا کنید به طوری که سر پرنده بین دو لایه مستطیل قرار بگیرد

و حالا برای بدن اردک که دو قسمت هست و هر قسمت دو لایه دیگه داره، لایه رویی ازقسمت اول رو مثل شکل به سمت پایین تا کنید(شکل54) و بعد کار رو برگردونید برای این طرف بدنش هم لایه رویی رو به سمت پایین تا کنید(شکل56)

برای بدن اردک که دو قسمت است و هر قسمت دو لایه دیگر دارد، لایه رویی ازقسمت اول را مانند شکل به سمت پایین تا کنید

برای بدن اردک که دو قسمت است و هر قسمت دو لایه دیگر دارد، لایه رویی ازقسمت اول را مانند شکل به سمت پایین تا کنید

در این مرحله که پرهای اردک از دو قسمت تشکیل شده رو از روی خط تا به سمت پایین تا کنید، یعنی قسمتی که بالا آمده رو از روی خطی که تا شده باز کنید و اون رو به سمت پایین ببرید(شکل60)

پرهای اردک از دو قسمت تشکیل شده را از روی خط تا به سمت پایین تا کنید

پرهای اردک از دو قسمت تشکیل شده را از روی خط تا به سمت پایین تا کنید

و حالا کار رو برگردونید و مرحله قبل رو برای این سمت بدنش هم تکرار کنید و همان طور که می بینید پرهایش سه قسمت شد(شکل61) و بعد قسمت جلویی پر رو از روی خط تا به سمت پایین تا کنید(شکل63) و بعد قسمت دوم رو از روی خط تا به سمت پایین تا کنید(شکل64)

کار را برگردانید و مرحله قبل را برای این سمت بدنش هم تکرار کنید

کار را برگردانید و مرحله قبل را برای این سمت بدنش هم تکرار کنید

و قسمت سوم رو هم مثل شکل به سمت پایین تا کنید(شکل68)

قسمت سوم را هم مانند شکل به سمت پایین تا کنید

قسمت سوم را هم مانند شکل به سمت پایین تا کنید

و برای پرهای عقبی اردک کمی از سر هر سه لایه رو که به سمت پایین هست مثل شکل به سمت بالا بیارید و تا کنید(شکل72)

برای پرهای عقبی اردک کمی از سر هر سه لایه را که به سمت پایین است مانند شکل به سمت بالا بیاورید و تا کنید

برای پرهای عقبی اردک کمی از سر هر سه لایه را که به سمت پایین است مانند شکل به سمت بالا بیاورید و تا کنید

و حالا قسمت بیرونی پرها را که در (شکل 57)پایین آوردین رو از دو طرف به سمت داخل تا کنید(شکل76)

قسمت بیرونی پرها را که در (شکل 57)پایین آوردید را از دو طرف به سمت داخل تا کنید

قسمت بیرونی پرها را که در (شکل 57)پایین آوردید را از دو طرف به سمت داخل تا کنید

و سپس برای سر اردک که در (شکل37) نوک اردک رو کمی به سمت پایین آوردین، سرش حالت تیز پیدا کرده و با سر ناخن اون رو کمی به سمت پایین فشار بدید(شکل78) و همچنین پشت سرش هم یک حالت تیزی پیدا کرده و اون رو از دو طرف به سمت داخل تا کنید(شکل80)

نوک اردک را کمی به سمت پایین آوردید، سرش حالت تیز پیدا کرده است وبا سر ناخن آن را کمی به سمت پایین فشار دهید

نوک اردک را کمی به سمت پایین آوردید، سرش حالت تیز پیدا کرده است وبا سر ناخن آن را کمی به سمت پایین فشار دهید

و در آخر چشمش رو با ماژیک مشکی بگذارید و می توانید با ماژیک قرمز نوکش رو قرمز کنید(شکل84)

چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید و می توانید با ماژیک قرمز نوکش را قرمز کنید

چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید و می توانید با ماژیک قرمز نوکش را قرمز کنید

اردک های کاغذی

اردک های کاغذی

اردک های رنگی

اردک های رنگی

اردک ها در برکه

اردک ها در برکه

3.5/5 - (2 امتیاز)