وقتی حرف از پرنده ای مثل قو به میون میاد، همه اون رو به وفاداری، زیبایی و وقار می شناسن، چون قوها واقعا در طول زندگی به طور معمول تنها یک همسر دارن و میزان جدایی در اونها بسیار کمه و تنها در صورتی که زوجشون بمیره یا نتونه تخم گذاری کنه، زوج جدید انتخاب می کنن، این پرندگان زیبا در داستان ها و افسانه های سراسر دنیا جایگاه ویژه ای دارن و رنگ سفید پرهاش نشونه ای از معصومیت و پاکی به شمار می آد و من می خوام اوریگامی این پرنده زیبا رو بهتون آموزش بدم.

آموزش مرحله به مرحله ساخت پرنده اوریگامی قو

من برای این کار از کاغذ رنگی کرم استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه. ابتدا یک کاغذ رنگی مربع بدارید و اون رو از یک قطر تا بزنید

(شکل2) و بعد دو ضلع بالایی مربع رو به تای وسط برسونید تا یک مثلث بزرگ در بالا و یک مثلث کوچک در پایین تشکیل بشه(شکل4)

مربع را از یک قطر تا بزنید

مربع را از یک قطر تا بزنید

و حالا کار رو برگردونید و بچرخونید تا راس مثلث کوچک در پشت کار بالا قرار بگیره(شکل5) بعد مثلث کوچک رو از ضلع بزرگش که ضلع کوچک مثلث بزرگ میشه تا کنید که مثلث کوچک به روی کار میاید(شکل6) و حالا راس مثلث کوچک رو به ضلع بزرگ اون برسونید(شکل7) و بعد آخرین تا رو به روی ضلع بزرگ مثلث کوچک برسونید و تا کنید(شکل8)

کار را برگردانید و بچرخانید تا راس مثلث کوچک در پشت کار بالا قرار بگیرد

کار را برگردانید و بچرخانید تا راس مثلث کوچک در پشت کار بالا قرار بگیرد

در این مرحله کار رو بچرخونید طوری که راس مثلث بزرگ سمت چپ قرار بگیره(شکل9) و بعد کار رو که قرینه است از وسط تا کنید(شکل11) و حالا مثل شکل مثلث بزرگ رو به سمت بالا و مثلث کوچک رو به اندازه نیم سانت به سمت پایین بکشید(شکل12)

کار را بچرخانید طوری که راس مثلث بزرگ سمت چپ قرار بگیرد

کار را بچرخانید طوری که راس مثلث بزرگ سمت چپ قرار بگیرد

و حالا مثلث کوچک رو که به سمت پایین کشیدید تاش کنید(شکل14)

مثلث کوچک را که به سمت پایین کشیدید آن را تا کنید

مثلث کوچک را که به سمت پایین کشیدید آن را تا کنید

در اینجا مثل شکل ضلع مثلث بزرگ رو به ضلع دیگه اش برسونید(شکل16) و بعد کار رو برگردونید و این مرحله رو تکرار کنید(شکل18)

ضلع مثلث بزرگ را به ضلع دیگرش برسانید

ضلع مثلث بزرگ را به ضلع دیگرش برسانید

و حالا راس مثلث بزرگ رو بگرید و اون رو به راس مثلث کوچک برسونید و از وسط تا کنید(شکل19) و بعد تا رو باز کرده و رد تا رو با مداد خط بکشید(شکل20) و حالا مانند شکل خط دیگری رو از سر خط قبلی به تایی که به مثلث کوچک زده بودید بکشید(شکل21)

راس مثلث بزرگ را گرفته و آن را به راس مثلث کوچک برسانید و از وسط تا کنید

راس مثلث بزرگ را گرفته و آن را به راس مثلث کوچک برسانید و از وسط تا کنید

در این مرحله روی خط دوم رو که کشیدید تا کنید(شکل23) و بعد تا رو باز کنید(شکل24)

روی خط دوم را که کشیدید تا کنید

روی خط دوم را که کشیدید تا کنید

و درست مثل شکل کار رو که قرینه هست و روی هم قرار گرفته از وسط باز کنید و از روی خط تا دوباره تاش کنید(شکل26و 28)

کار را که قرینه است و روی هم قرار گرفته از وسط باز کنید و از روی خط تا دوباره تاکنید

کار را که قرینه است و روی هم قرار گرفته از وسط باز کنید و از روی خط تا دوباره تاکنید

و حالا راس مثلث بزرگ رو مثل شکل به سمت چپ ببرید تا کنید(شکل29) و بعد تایی که زدید رو از وسط باز کنید(شکل30) و اون رو در همان جهتی که تا کرده بودید دوباره تا کنید(شکل31و32)

راس مثلث بزرگ را مانند شکل به سمت چپ ببرید تا کنید

راس مثلث بزرگ را مانند شکل به سمت چپ ببرید تا کنید

در این مرحله مثلثی که درست شده و قرینه است رو از وسط  باز کنید(شکل34) و مثل شکل راس مثلثی که باز کردید رو به اندازه یک بند انگشت به سمت راست تا کنید(شکل35) و بعد دوباره راس مثلثی که درست شده رو کمی به سمت چپ تا کنید طوری که سر آن بیرون بیاید و نوک قو درست بشه(شکل36)

مثلثی که درست شده و قرینه است را از وسط باز کنید

مثلثی که درست شده و قرینه است را از وسط باز کنید

و حالا اون مثلث بزرگی که چند بار تا کردید و قرینه شده رو از وسط تا کنید و روی هم قرار بدید(شکل39) و در این قسمت برای گردن قو سر اون رو که درست شده رو به اندازه یک بند انگشت به سمت بالا تا کنید(شکل40)

مثلث بزرگی که چند بار تا کردید و قرینه شده است را از وسط تا کنید و روی هم قرار دهید

مثلث بزرگی که چند بار تا کردید و قرینه شده است را از وسط تا کنید و روی هم قرار دهید

و حالا گردنش رو که به سمت بالا تا کردید، از وسط باز کنید(شکل42) و از روی خط تا دوباره تا کنید(شکل43) و بعد برای سر قو بهتره که سرش رو کمی به سمت پایین تا کنید(شکل44)

گردنش را که به سمت بالا تا کردید، از وسط باز کنید

گردنش را که به سمت بالا تا کردید، از وسط باز کنید

و مثل مراحل قبل دوباره اون رو از وسط باز کرده و از روی خط تا دوباره تا کنید(شکل46) و حالا پرهاش رو مثل شکل به سمت پایین تا کنید(شکل47)

مانند مراحل قبل دوباره آن را از وسط باز کرده و از روی خط تا دوباره تا کنید

مانند مراحل قبل دوباره آن را از وسط باز کرده و از روی خط تا دوباره تا کنید

و در آخر چشمش رو با ماژیک بذارید.

در آخر چشمش را با ماژیک بگذارید.

در آخر چشمش را با ماژیک بگذارید.

قو های رنگارنگ

قو های رنگارنگ

قو های زیبا

قو های زیبا

قو های کاغذی

قو های کاغذی

قوها در برکه

قوها در برکه

3.2/5 - (4 امتیاز)