یکی از حیوونایی که خیلی از پسر بچه بهش علاقه ی خاصی دارن دایناسوره و البته که خرید انواع اقسام دایناسورها یکی از کارهای ماهانه بعضی از مادرو پدراس که تمومی نداره! اگه پسر کوچولوه شمام از این دسته اس… میتونید با درست کردن این اوریگامی در کنارش کلی ذوق و هیجان رو همراه این هدیه ی کوچک و کم هزینه بهش هدیه بدید. پس همین امروز دست به کار شید و همراه من یه اوریگامی دایناسور برای دلبندتون درست کنید.

دایناسور اوریگامی

دایناسور اوریگامی

آموزش مرحله به مرحله ساخت اوریگامی دایناسور

برای ساختن این دایناسور از کاغذ مربع نارنجی استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه.

ابتدا یک کاغذ رنگی مربع بردارید .

یک کاغذ رنگی مربع بردارید

یک کاغذ رنگی مربع بردارید

و اون رو از دو قطر تا کنید(شکل3) و حالا کاغذ رو برگردانید و اون رو از دو طول تا کنید(شکل5).

مربع را از دو قطر و دو طول تا کنید

مربع را از دو قطر و دو طول تا کنید

و بعد یک تایی که از قطر زدید رو از دو طرف به هم نزدیک کنید تا یک مربع بدست بیاید(شکل9) .

یک تایی که از قطر زدید را ازدو طرف به هم نزدیک کنید تا یک مربع بدست بیاید

یک تایی که از قطر زدید را ازدو طرف به هم نزدیک کنید تا یک مربع بدست بیاید

و حالا از طرف باز مربع، ضلع پایین و سمت راست اون رو به تای وسط برسانید و ضلع پایین و سمت چپ رو هم همین طور(شکل11) و بعد کار رو برگردونید و این مرحله رو تکرار کنید(شکل13)

از طرف باز مربع ضلع پایین و سمت راست آن را به تای وسط برسانید

از طرف باز مربع ضلع پایین و سمت راست آن را به تای وسط برسانید

و بعد مثلثی که در بالای کار درست شده رو به سمت پایین تا کنید(شکل14) و حالا تای مثلث و دو تای آخر رو باز کنید(شکل15)

مثلثی که در بالای کار درست شده را به سمت پایین تا کنید

مثلثی که در بالای کار درست شده را به سمت پایین تا کنید

در اینجا مانند شکل دو طرف کار رو به داخل تا کنید تا یک لوزی بدست بیاد(شکل19)

دو طرف کار را به داخل تا کنید تا یک لوزی بدست بیاید

دو طرف کار را به داخل تا کنید تا یک لوزی بدست بیاید

و حالا کار رو برگردونید و مرحله قبل رو تکرار کنید تا این طرف کار هم یک لوزی تشکیل بشه(شکل23)

کار را برگردانید و مرحله قبل را تکرار کنید

کار را برگردانید و مرحله قبل را تکرار کنید

و حالا قسمت بالای لوزی رو به سمت پایین تا کنید، تا مثلث دیده بشه(شکل25)

قسمت بالای لوزی را به سمت پایین تا کنید، تا مثلث نمایان شود

قسمت بالای لوزی را به سمت پایین تا کنید، تا مثلث نمایان شود

در این مرحله کار رو هم برگردانید و هم بچرخونید طوری که راس مثلث در پشت کار به سمت چپ باشه(شکل26) و بعد قسمت سمت چپ لوزی رو مثل شکل تا نصفه تا کنید تا یک خط تا بیفته(شکل27) و بعد کار رو بچرخونید طرف دیگه رو هم خط تا بندازید(شکل29)

کار را هم برگردانید و هم بچرخانید طوری که راس مثلث در پشت کار به سمت چپ باشد

کار را هم برگردانید و هم بچرخانید طوری که راس مثلث در پشت کار به سمت چپ باشد

در این مرحله مثل شکل خط تاهایی که انداختید رو تا کنید و بعد قسمت سمت چپ رو از وسط تا کنید(شکل32) و بعد کار رو بچرخونید(شکل33)

خط تاهایی که انداختید را تا کنید و بعد قسمت سمت چپ را از وسط تا کنید

خط تاهایی که انداختید را تا کنید و بعد قسمت سمت چپ را از وسط تا کنید

و برای درست کزدن سر دایناسور سر مثلثی که به صورت عمودی قرار گرفته رو کمی به سمت چپ تا کنید(شکل34) و بعد کار رو برگردونید(شکل35) و سرش رو به سمت راست تا کنید(شکل36)

مثلثی که به صورت عمودی قرار گرفته را کمی به سمت چپ تا کنید

مثلثی که به صورت عمودی قرار گرفته را کمی به سمت چپ تا کنید

و حالا سرش رو از وسط باز کنید و از روی خط تا به بیرون تا کنید(شکل41)

سرش را از وسط باز کنید و از روی خط تا به بیرون تا کنید

سرش را از وسط باز کنید و از روی خط تا به بیرون تا کنید

و بعد سر مثلث را کمی به سمت چپ تا کنید(شکل42) و حالا مثلث را از وسط باز کنید(شکل44)

سر مثلث را کمی به سمت چپ تا کنید

سر مثلث را کمی به سمت چپ تا کنید

و حالا از روی خط تا، اون رو به داخل تا کنید(شکل48)

از روی خط تا، آن را به داخل تا کنید

از روی خط تا، آن را به داخل تا کنید

و حالا برای دستهاش، مثلث کوچکی که در جلوی کار قرار داره رو کمی به سمت پایین تا کنید(شکل52)

برای دست هایش مثلث کوچکی که در جلوی کار قرار دارد را کمی به سمت پایین تا کنید

برای دست هایش مثلث کوچکی که در جلوی کار قرار دارد را کمی به سمت پایین تا کنید

و حالا برای ساختن پاهایش مثلث بزرگتری که در روی کار قرار داره رو مثل شکل به سمت جلو تا کنید(شکل54) و بعد کار رو برگردونید و پای دیگه اش رو هم مثل قبلی تا کنید(شکل56)

برای ساختن پاهایش مثلث بزرگتری که در روی کار قرار دارد را مانند شکل به سمت جلو تا کنید

برای ساختن پاهایش مثلث بزرگتری که در روی کار قرار دارد را مانند شکل به سمت جلو تا کنید

در این مرحله سر پاهایش را مانند شکل کمی به سمت عقب تا کنید(شکل60)

 سر پاهایش را مانند شکل کمی به سمت عقب تا کنید

سر پاهایش را مانند شکل کمی به سمت عقب تا کنید

و حالا از جایی که تای آخر رو به سمت عقب زدید با کمی فاصله دویاره اون رو به سمت جلو تا کنید(شکل64)

از جایی که تای آخر را به سمت عقب زدید با کمی فاصله دویاره آن را به سمت جلو تا کنید

از جایی که تای آخر را به سمت عقب زدید با کمی فاصله دویاره آن را به سمت جلو تا کنید

و در آخر تیزی زیر بدنش را مانند شکل کمی به سمت داخل تا کنید(شکل67)

تیزی زیر بدنش را مانند شکل کمی به سمت داخل تا کنید

تیزی زیر بدنش را مانند شکل کمی به سمت داخل تا کنید

دایناسور

دایناسور

دایناسور ها

دایناسور ها

دایناسورهای زیبا

دایناسورهای زیبا

دایناسور های رنگی

دایناسور های رنگی

دایناسورها در جنگل

دایناسورها در جنگل

2.3/5 - (7 امتیاز)