سلام دوستان من یه سوال داشتم من ۹ ماهه ازدواج کردم و تو این مدت هیچ مشکلی به خاطر خودمون با هم نداشتیم مدام به خاطر مادر و مادر بزرگ شوهرم(از من ۴۰ و ۶۰ سال بزرگترن وبیسواد) با هم درگیریم وشوهرم حق و به من میده اما از شکایت کردن من بیزاره و کار به درگیری میکشه. من موقع عصبانیتم بهش حرفایی میزنم که بعد پشیمان میشم اما اون خونسرده و سکوت میکنه و حرص من بیشتر در میاد و بعدشم به هیچ وجه پیش دستی نمیکنه واسه آشتی اگرم بکنه من کوتاه نمیام.موقع دعوا دوست دارم جداشیم وازش متنفر میشم اما بعد دوباره دوسش دارم و پشیمان میشم.از این دوگانگی و دل دادن و پس گرفتن خسته شدم.به نظر شما چیکار کنم؟؟؟