بابا خسته شدم از این چاقی شکم!!!

Avatar
mahnazmontazer آپدیت:

سلام دوستان
حدود یک ساله ازدواج کردم. و تو این مدت حدود 16-17 کیلو افزایش وزن داشتم!
(روم سیاه)
پرخوری نمیکنم.حتی غذام کمتر از قبل ازدواج شده اما نمی دونم این اضافه وزن چیه که سیر صعودی هم داره. البته پزشک تشخیص تیروئید داد اما دارو نداد، گفت خفیفه و به دارو عادت نده خودتو. اما دیگه بابا خسته شدم.
یه 15 روز رژیم کانادایی گرفتم، 3 کیلویی کم کردم با سختی! اما دوباره برگشت. مخصوصا شکمم. اعصابمو ریخته بهم.
غذا هم نخورم که دیگه ضعف میکنم که نگو. سرگیجه شدید میگیرم. چون سرکار میرم و عصر میام خونه باشگاهم نمیتونم برم.(وقت نمیشه)
یکی به داد من برسه. چی کنم یعنی؟