آرشیو مادر و فرزند

بهترین ارتباط با فرزندم!

ارتباط گرفتن، ارتباط احساسی که کودک و والدین را به هم وصل می کند، ممکن است چالش بزرگی برای بعضی پدر و مادرها باشد. وقتی بعضی والدین با دنیا آمدن فرزندشان عاشقش می شوند، بعضی والدین از این نعمت محروم هستند و سال ها ممکن است برای ایجاد این ارتباط سختی بکشند. این مورد ممکن است برای هر کسی پیش بیاید، اما بیشتر مشکل خانواده های طلاق، یا فرزند خوانده و والدین است. اما مثل همیشه، هر مشکلی راه حلی دارد و این موضوع نیز با بکار گیری راهکارهای زیر، حل و آسان می شود.

ادامه مطلب