آرشیو بلوطی

رنگ کردن مو و انتخاب رنگ موی مناسب

برای رنگ کردن موهای مان نباید تابع مُد و یا بازار باشیم. بهتر است زیبایی های خودمان را خوب بشناسیم و با انتخاب رنگ مناسب این زیبایی را هویدا کنیم. اگر امروز تصمیم دارید موهای تان را رنگ کنید، به این عوامل دقت کنید. مطمئنم در انتخاب تان تغییراتی خواهید داد که نتیجه اش شما را شگفت زده خواهد کرد.

ادامه مطلب