آرشیو بددهانی
اختلالات کودکان

روانشناسی کودک: جویدن ناخن و بد دهانی یا بد زبانی

گاهی جویدن ناخن و بدزبانی(بد دهانی) کودکانمون از مهمترین دغدغه های ما میشه، که نه تنها باعث آبرو ریزی توی جمعه که نگرانی ما نسبت به آینده کودمون آزارمون میده. توی این مطلب میخوایم این اختلالات رو بررسی کنیم و به درمانش بپردازیم.

ادامه مطلب