آرشیو ارتباط خانوادگی

چگونه باید فرزندم را پشتیبانی کنم؟ (والدین خوب – قسمت اول)

پدر و مادر بودن یکی از بی دریغ ترین و از تمام و کمال ترین کارهای زندگی است و به هیچ وجه کار ساده ای نیست. مهم نیست فرزند شما چند سال دارد، کار شما تمامی ندارد. برای آنکه والدین خوبی باشید لازم است به فرزندتان حس ارزشمند بودن، دوست داشتنی بودن را بدهید هم زمان که درست و غلط زندگی را به او می آموزید. و آخر روز مهم ترین موضوع این است که در کنار فضای پرورشی که برای فرزندتان آفریده اید، بتوانند رشد یابند و اعتماد به نفس پیدا کنند و در نهایت بزرگسالانی مستقل و مسئول بار بیایند. اگر دوست دارید والدین بهتری باشید، این ده قدم راهی خواهد بود به سوی هدف شما!

ادامه مطلب

بهترین ارتباط با فرزندم!

ارتباط گرفتن، ارتباط احساسی که کودک و والدین را به هم وصل می کند، ممکن است چالش بزرگی برای بعضی پدر و مادرها باشد. وقتی بعضی والدین با دنیا آمدن فرزندشان عاشقش می شوند، بعضی والدین از این نعمت محروم هستند و سال ها ممکن است برای ایجاد این ارتباط سختی بکشند. این مورد ممکن است برای هر کسی پیش بیاید، اما بیشتر مشکل خانواده های طلاق، یا فرزند خوانده و والدین است. اما مثل همیشه، هر مشکلی راه حلی دارد و این موضوع نیز با بکار گیری راهکارهای زیر، حل و آسان می شود.

ادامه مطلب