آرشیو آسیب
نقش جفت در رشد نوزاد

نقش جفت در رشد جنین در شکم مادر

سه تا ارگان مهم هستن که به زنده ماندن و رشد کردن نوزاد درون شکم و رحم مادر کمک میکنن که این ارگان ها جفت، کیسه آمنیوتیک (که از مایع رحمی پر می شود) و بند ناف نام دارن. اختلال و یا وارد آمدن آسیب به هر کدام از این قسمت ها میتونه برای جنین کشنده باشه. جفت نوزاد به عنوان واسطه ای کار میکنه که مواد مغذی رو از مادر دریافت میکنه و به بدن نوزاد منتقل میکنه.

ادامه مطلب