با سلام
نیاز به راهنمایی دوستان برای چیدمان پذیرایی منزل مان را دارم :