ما خانوم ها خیلی روحیات ویژه ای داریم با که خیلی وسایل حال و هوامون خوب میشه و میتونیم انرژی بگیریم و روزمون رو با حال خوبمون بسازیم. خیلی راحت متونیم وسایلی رو درست کنیم که دوسشون داریم، حتما شما هم از اینکه گردنبند های جور واجور داشته باشین و ازشون استفاده کنین کلی کیف میکنین. یه گردنبند که خودتون ساختینش و از مهره ها و رنگ هایی هم استفاده کردین که دوسش دارین و وقتی اون رو توی گردنتون میندازین کلی ذوق میکنین. امروز بهتون ساخت گردنبند چرم و مهره رو آموزش میدم.

گردنبند

گردنبند

وسایل مورد نیاز برای ساخت گردنبند چرم و مهره

  • مهره
  • پلاک
  • حلقه
  • قفل
  • مفتول
  • چفتی
  • چرم باریک
  • سیم چین
  • دم باریک
وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

مراحل ساخت گردنبند چرم و مهره

داخل حلقه پلاک چند تا حلقه رد میکنیم. تعداد حلقه ها بسته به این داره که پلاکمون چه قدر از مهره ها فاصله داشته باشه. من از داخل حلقه پلاک دو تا حلقه رد کردم. شما اگر دوست داشتین میتونین بیشتر یا کمتر رد کنین.(حلقه ها رو به کمک دو باریک باز میکنیم از داخل حلقه مورد نظر رد میکنیم و باز هم به کمک دم باریک دو سر خلقه رو به هم میچسبونیم و محکمش میکنیم.)

رد کردن حلقه

رد کردن حلقه

به کمک سیم چین یه مفتول حدود 7 -8 سانت برش میزنیم و یه سرش رو به کمک دم باریک خم میکنیم و محکمش میکنیم  که مهره ها از داخلش بیرون نیان.

خم کردن سر مفتول

خم کردن سر مفتول

مهره ها رو داخل مفتول میفرستیم و پلاک رو هم بین مهره ها قرار میدیم.(میتوینم 4 تا مهره بفرستیم داخل مفتول بعد پلاک و باز 4 تا مهره دیگه) و در انتها باز هم به کمک دم باریک سر مفتول رو خم میکنیم و محکمش میکنیم.

فرستادن مهره داخل مفتول

فرستادن مهره داخل مفتول

دو تا  چرم باریک به اندازه بلندی گردنبندمون برش میزنیم و به دو طرف هر دو تا چرممون چفتی رو میزنیم و با دم باریک محکمش میکنیم.

زدن چفتی

زدن چفتی

یه چرم برای یه طرف پلاک و چرم دیگه واسه طرف دیگه پلاک هستش. برای وصل کردن چرم ها به پلاک از حلقه استفاده میکنیم.(حلقه رو به کمک دم باریک باز میکینم و از یه سر مفتول رو داخلش میفرستیم و از سمت دیگه چفتی رو)

وصل کردن چفتی به پلاک

وصل کردن چفتی به پلاک

به دو سر دیگه چفتی هم که در انتهای بند چرمی قرار گرفته حلقه وصل میکنیم.

وصل کردن حلقه به چفتی

وصل کردن حلقه به چفتی

به یکی از حلقه ها قفل رو وصل میکنیم و حلقه دیگه هم واسه این هستش که قفل داخلش قرار بگیره و دور گردنمون بسته بشه.

وصل کردن قفل

وصل کردن قفل

گردنبندمون آمادست. میتونیم اون رو به کسی که دوسش داریم هم هدیه بدیم.

گردنبند

گردنبند