داشتن گردنبند با طرح های مختلف چطوره؟ اگه آموزشش رو یاد بگیریم میتونیم با مهره های رنگی مختلف کلی گردنبند های جور وا جور درست کنیم و هر کدومش رو با لباسمون ست کنیم. س اگر موافقین با من همراه باشین برای ساخت یه گردنبند بلند که من برای آویزش از قلب و مهره استفاده کردم. شمام به سلیقه خودتون میتونین از طرح های دیگه استفاده کنین.

گردنبند

گردنبند

وسایل مورد نیاز برای ساخت گردنبند آویز قلب

  • مهره(دوطرح مختلف،مهره گرد و مهره طرح قلب)
  • زنجیر
  • سیم مفتول
  • قفل
  • حلقه
  • سیم چین
  • دم باریک
وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

مراحل ساخت گردنبند آویز قلب

10  مفتول به طول 4 سانت با کمک سیم چین برش میزنیم.(البته طول مفتول ها به نسبت سایز مهره ها کوچیک و بزرگ میشه).

مفتول های 4 سانتی

مفتول های 4 سانتی

یک سمت مفتول رو با کمک دم باریک خم میکنیم و محکمش میکنیم.

خم کردن یک سر مفتول

خم کردن یک سر مفتول

دو تا مهره داخل مفتولمون میفرستیم. میتونیم تعداد مهره ها رو بیشتر کنیم ولی به نسبت باید طول مفتولمون هم بلند تر باشه.

فرستادن مهره داخل مفتول

فرستادن مهره داخل مفتول

بعد از فرستادن مهره داخل مفتول سر دیگه مفتول رو هم با کمک دم باریک خم و بعدش محکمش میکنیم.

خم کردن انتهای دیگر مفتول

خم کردن انتهای دیگر مفتول

سر حلقمون رو یه کم باز میکنیم و زنجیر و مفتولی که مهره ها رو داخلش فرستادیم، داخل حلقه میزاریم.

فرستادن مهره ها و زنجیر داخل حلقه

فرستادن مهره ها و زنجیر داخل حلقه

بعد از فرستادن زنجیر و مفتول داخل حلقه اون رو محکم میکنیم.

محکم کردن سر حلقه

محکم کردن سر حلقه

با همین روال پیش میریم تا زنجیرمون آماده بشه.(مفتولی که داخلش مهره فرستادیم،حلقه،زنجیر،مفتولی که داخلش مهرست،حلقه،زنجیر…).

وصل کردن زنجیر و مفتول مهره ها

وصل کردن زنجیر و مفتول مهره ها

دو زنجیر رو طبق توضیح آماده میکنیم. اگر بخوایم طول زنجیر بلند تر بشه مرحله قبل رو به تعداد دلخواهمون بیشتر تکرار میکنیم.(یعنی زنجیر و مفتول مهره ای بیشتری رو به هم وصل میکنیم.)

دو زنجیر آماده

دو زنجیر آماده

مهره قلبی شکل رو هم مثل مهره ها براش مفتول 4-5 سانتی برش میزنیم. یه سرش رو خم و محکم میکنیم، قلب رو داخلش میفرستیم و سر دیگه مفتول رو هم خم و محکم میکنیم.

فرستادن مفتول داخل مهره قلبی شکل

فرستادن مفتول داخل مهره قلبی شکل

بعد از خم کردن مفتول حلقه رو به یک سر مفتول  میزنیم.

فرستادن حلقه در مفتول

فرستادن حلقه در مفتول

دو زنجیری که آماده کردیم رو داخل حلقه میفرستیم و سر حلقه رو محکم میکنیم.

فرستادن دو زنجیر داخل حلقه

فرستادن دو زنجیر داخل حلقه

باز هم مهره رو داخل مفتول میفرستیم اما این بار یه مهره کافیه.(و طبق مراحل قبل مفتول رو خم میکنیم مهره رو میفرستیم داخل مفتول و سر دیگه مفتول رو هم خم میکنیم.)

مهره های داخل مفتول

مهره های داخل مفتول

مفتول هایی که داخلش مهره هستش رو با کمک حلقه به مفتولی که داخلش قلب هست وصل میکنیم.

 

وصل کردن

وصل کردن

وصل کردن مهره ها

وصل کردن مهره ها

برای وصل کردن قفل، به انتهای زنجیر حلقه رو وصل میکنیم و قفل رو به حلقه.

وصل کردن قفل

وصل کردن قفل

گردنبندمون آمادست.

گردنبند

گردنبند