برای تزیین روی دستگیره، دم کنی و بیشتر وسایل پارچه ای میتونیم از پاپیون استفاده کنیم. یک پاپیون کوچیک کلی کار رو زیبا تر میکنه و در جذابیت کار تاثیر گذاره. امروز آموزش یه پاپیون ساده ی پارچه ای رو براتون میذارم که میتونید در تزیین لوازم پارچه ای مختلف ازش استفاده کنید. این پاپیون میتونه برای تزیین لباس هم استفاده بشه و خوبیش در اینه که احتیاج به دوخت و دوز نداره و با چسب آماده اش میکنیم.

ﭘﺎﭘﻴﻴﻮﻥ

ﭘﺎﭘﻴﻴﻮن پارچه ای

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ برای پاپیون پارچه ای

  • پارچه با طرح دلخواه
  • ﭼﺴﺐ حرارتی
  • ﻗﻴﭽﻲ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

وسایل مورد نیاز

مراحل ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﭘﻴﻮﻥ پارچه ای

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﺎﭘﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪ ﻧﻆﺮمون ﻫﺴت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ کاربردی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻳﻢ داشته ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻪ پارچه ﻣﺴﺘﻂﻴﻠﻲ برش ﻣﻴﺰﻧﻴم. برای ﻳﻪ ﭘﺎییون ﻛﻮﭼﻴﻚ ﻳﻪ ﻣﺮﺑﻊ 16در 10 ﻛﺎﻓﻴﻪ. و ﻳﻪ نوار ﺑﻪ عرض 5 و طول 8 ﻫﻢ برش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ که نهایتاً قراره وسط پاپیونمون قرار بگیره.

ﺑﺮﺵ ﺯﺩﻥ

برش زدن

لبه های تیکه مستطیلی رو به سمت وسط میاریم و چسب میزنیم.

ﺩﻭﻻ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ

دولا کردن پارچه

مجددا دوسر دیگه پارچه رو هم به وسط تا میزنیم و چسبش میزنیم.

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﺳﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ

تا کردن دو سر پارچه

از قسمت وسط  جمع میکنیم و نخ رو دورش میپیچونیم تا محکم بمونه بعد هم چین هاش رو با دست مرتب میکنیم.

ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺳﻄ ﭘﺎﭘﻴﻴﻮﻥ

جمع کردن وسط پاپیون

برای نوار وسط پاپیون هم مثل کاری که برای خود پاپیون کردیم، نوار باریکی رو که برش زدیم دو سرش رو به سمت وسط تا میکنیم و چسب میزنیم.

ﺗﺎ ﺯﺩﻥ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻧﻮاﺭ

تا زدن دو طرف نوار

نوار رو دور پاپیون میچسبونیم تا روی نخ ها پوشیده بشه و پشتش رو روی هم چسب میزنیم. به همین سادگی پاپیون پارچه ای مون آماده اس.

ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ ﻧﻮاﺭ ﺩﻭﺭ ﭘﺎﭘﻴﻴﻮﻥ

ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ ﻧﻮاﺭ ﺩﻭﺭ ﭘﺎﭘﻴﻴﻮﻥ