مواد سفید کننده جز پاک کننده هایی قوی به شمار می روند که اگر به درستی استفاده شوند، یک گزینه مطمئن و بسیار موثر برای پاک کردن اشیاء و سطوح مختلف می باشند. اما باید توجه نمود که این ماده شیمیایی، پاک کننده همه منظوره نیست و فقط باید در موارد صحیح از آن استفاده کرد تا از آسیب رساندن به اشیا جلوگیری نمود. بنابراین در این مطلب 5 وسیله مهمی که نباید از سفید کننده برای تمیز کردن آن استفاده کرد، آورده شده است.

1. از سفید کننده ها برای تمیز کردن سطوح چوبی استفاده نکنید

با وجودی که سفید کننده ها، گزینه ای مناسب جهت براق کردن و ضدعفونی کردن حمام و دستشویی می باشند، آنها توانایی کشتن قارچ ها و کپک های سطح های چوبی مانند کف پوش، سقف چوبی، میز و دکوری های چوبی، تخته های آشپزی و قصابی، و یا وسایلی که در ساخت آن از چوپ استفاده شده است را ندارند. زیرا بافت متخلخل و پر منفذ چوب مانع از نفوذ سفید کننده ها به داخل آن شده و از لحاظ بهداشتی به تمیزی آن کمکی نخواهند کرد.

اجسام چوبی را با سفید کننده تمیز نکنید

اجسام چوبی را با سفید کننده تمیز نکنید

2. برای تمیز کردن اجسام فلزی از مواد سفید کننده استفاده نکنید

از آنجایی که سفید کننده ها حاوی موادی هستند که در طول تمیز کردن مانند اکسیدان ها عمل می کنند، روی وسایل فلزی می توانند واکنش نشان داده و باعث خوردن فلز و آسیب رساندن به آن شوند؛ مگر اینکه شما از سفید کننده هایی که مخصوص سطوح فلزی ساخته شده اند، برای تمیز کردن استفاده کنید.

اجسام فلزی را با سفید کننده تمیز نکنید

اجسام فلزی را با سفید کننده تمیز نکنید

3. سطوح گرانیتی را با سفید کننده ها تمیز نکنید

سنگ های گرانیتی هم مانند چوب ها، از موادی ساخته شده اند که دارای بافت پر منفذی هستن. بنابراین استفاده از سفید کننده ها برای تمیز کردن چنین سطوحی توصیه نمی شود.

سطوح گرانیتی را با مواد سفید کننده تمیز نکنید

سطوح گرانیتی را با مواد سفید کننده تمیز نکنید

4. برای شستن مواد غذایی از مواد سفید کننده استفاده نکنید

سفید کننده ها دارای فرمول ساخت شیمیایی قوی ای می باشند که در صورت وارد شدن به بدن می توانند منجر به ایجاد مسمومیت و آسیب رساندن به فرد مصرف کننده شوند. بنابراین توصیه می شود هرگز از چنین موادی برای شستن موارد مصرفی روزانه خود استفاده نکنید؛ بلکه بهترین کار برای تمیز کردن غذاهایی که روی حرارت طبخ می شوند، شستن 1 یا 2 دقیقه ای آن ها زیر آب سرد می باشد.

از سفید کننده برای شستن مواد غذایی استفاده نکنید

از سفید کننده برای شستن مواد غذایی استفاده نکنید

5. سفید کننده را با هیچ مواد شیمیایی دیگری ترکیب نکنید

هرگز ماده سفید کننده را با هیچ ماده شیمیایی دیگری ترکیب نکنید. این کار به شدت خطرناک بوده و باعث تولید گازهای شدیدی میشود که خفگی، انفجار و آتش سوزی را در پی خواهد داشت.