این روزها بیشترمون دنبال این هستیم که با کارهای ساده بتونیم فصای بزرگتری برای کمد و کشوهامون داشته باشیم و یا لااقل بتونیم بهترین استفاده رو از فضاهامون داشته باشیم. هر کار کوچیکی میتونه ما رو تو این زمینه کمک کنه، مثلا حتی نظم دادن به لباس ها و تا کردنشون هم میتونه خیلی بهمون کمک کنه تا به راحتی به لباسی که میخوایم دسترسی داشته باشیم و هم با درست تا کردن لباس، حجم کمتری از کمد رو اشغال کنیم.

ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ

نحوه تا کردن لباس

نخوه تا کردن جوراب

تا کردن جوراب که به نظرم خیلی کارایی داره و نظم دادن بهش خیلی لازمه، یه عضو کوچیک که بیشتر وقتها هم نقش زیادی توی شلخته نشون دادن کمد داره.

دولنگ جوراب رو روی هم میذاریم.

ﺭﻭﻱ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ

روی هم گذاشتن

از سمت کش جوراب، جوراب رو دولا میکنیم، تا وسطای جوراب باید تایی که میزنیم بیاد.

ﺩﻭ ﻻ ﻛﺮﺩﻥ

دولا کردن

قسمت بالای جوراب رو دولا میکنیم و باید بذاریمش داخل کش جوراب.(داخل کش جوراب زیری)

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ

تا کردن قسمت بالا

دیدین چه راحته؟حالا میتونیم  همه جوراب ها رو تا کنیم و کنار هم داخل کشو بذاریم، اینجوری هم راحت تر پیدا میشه و هم کشومون منظم تر هستش.

ﺟﻮﺭاﺏ ﺗﺎ ﺷﺪﻩ

جوراب تا شده

تا کردن شلوارک

خوب بریم سراغ تا کردن شلوارک یا حتی شلوار بچگونه. شلوارک رو از وسط دو لا میکنیم .(از همون قسمت فاق)

ﺩﻭ ﻻ ﻛﺮﺩﻥ

دولا کردن

یه بار دیگه مجدد شلوارک رو تا میکنیم لبه های شلوارک رو میذاریم روی هم.

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺠﺪﺩ

تا کردن مجدد

از قسمت کش شلوارک تا میکنیم و به وسط شلوارک میرسونیم.

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ اﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ

تا کردن از قسمت بالا

قسمت پایین شلوارک رو هم تا میکنیم، و از داخل کش بالایی شلوارک رد میکنیم.

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻠﻮاﺭﻙ

پایین شلوارک

ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺩاﺧﻞ ﻛﺶ

فرستادن داخل کش

اینم از شلوارک تا شده به همین راحتی.

ﺷﻠﻮاﺭک ﺗﺎ ﺷﺪﻩ

ﺷﻠﻮاﺭک ﺗﺎ ﺷﺪﻩ

تا کردن شلوار جین

دو تا پاچه شلوار رو روی هم میذاریم.

ﺩﻭﻻ ﻛﺮﺩﻥ

دولا کردن

پاچه رویی شلوار رو به سمت بیرون تا میزنیم.

از قسمت کمر شلوار شروع میکنیم به رول کردن، فعلا به اون پاچه ای که تا کردیم به سمت بیرون کاری نداریم.

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ

تا کردن

ﺭﻭﻝ ﻛﺮﺩﻥ

رول کردن

ﺷﻠﻮاﺭ ﺭﻭﻝ ﺷﺪﻩ

شلوار رول شده

پاچه ای که به بیرون تا زده بودیم رو جمع میکنیم تا به سر پاچه برسیم.

ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﭼﻪ

جمع کردن پاچه

بعد از جمع کردن پاچه رو برمیگردونیم روی قسمت رول شده شلوارمون.

ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﺪﻥ

برگرداندن

شلوار تا شده به این شکل در میاد که خیلی جمع و جور توی کشو جا میشه.

ﺷﻠﻮاﺭ ﺗﺎ ﺷﺪﻩ

شلوار تا شده

بهترین روش برای تا کردن حوله های بزرگ

خوب بریم سراغ تا کردن حوله های بزرگ، البته این نحوه تا کردن مناسب ملحفه یا پتو مسافرتی هم هست. حوله رو پهن میکنیم، پشت حوله روبه بالا باشه، از قسمت بالا حدود 20_30 سانت تا میکنیم.

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ اﺯ ﺑﺎﻻ

تا کردن از بالا

حوله رو از یک سمت تا میکنیم به سمت وسط حوله و بعد از سمت دیگه هم تا میکنیم و میذاریمش روی سمت قبلی.

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻪ ﺳﻤﺖ

تا کردن یک سمت

ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﻪ

تا کردن سمت دیگه

از قسمت پایین حوله شروع میکنیم به تا کردن و میایم به سمت بالا.

ﺩﻭﻻ ﻛﺮﺩﻥ ب ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ

دولا کردن به سمت بالا

تا سمت بالای حوله تا میکنیم و پشت حوله رو که نگاه کنیم به این شکل در اومده.

ﺑﻌﺪ اﺯ ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ

بعد از تا کردن

از قسمتی که لبه حوله برگشته دستمون رو داخلش میفرستیم و حوله رو برمیگردونیم، عکس های بعدی به ترتیب نحوه برگردوندنش هست.

ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﺪﻥ

برگرداندن

ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﺪﻥ

برگرداندن

ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﺪﻥ

برگرداندن

بعد از برگرداندن، یه کم حوله به هم ریخته میشه، مطابق تصویر دستمون رو داخل حوله میبریم و صاف میکنیم.

صاف کردن حوله

صاف کردن حوله

اینم از حوله تا شده. این روش خوبیش اینه که با یه تکون کلش به هم نمیریزه و همینطور مرتب میمونه.

ﺣﻮﻟﻪ ﺗﺎ ﺷﺪﻩ

حوله تا شده