تور دانتل مدتی هست که در لباس عروس های جدید به کار میره. این تور خیلی زیبا هست و تا حدودی شبیه به گیپور قدیمه. البته در طرح های زیبا و خیلی متنوع و جدیدش. این تور هم در تنه لباس عروس ها به کار میره و هم میتونه توری باشه که روی سرش میذاره. که البته ست لباسش هست. در این مطلب مدل هایی از لباس عروس های جدید رو قرار دادیم که تور داننتل در اونها به کار رفته و خیلی جدید و زیبا هستن.

لباس عروس جدید با تور دانتل

لباس عروس جدید با تور دانتل

لباس عروس جدید با دامن تور دانتل

لباس عروس جدید با دامن تور دانتل

لباس عروس جدید با دامن تور دانتل

لباس عروس جدید با دامن تور دانتل

لباس عروس با دامن تور دانتل

لباس عروس با دامن تور دانتل

دامن زیبا با تور دانتل برای لباس عروس

دامن زیبا با تور دانتل برای لباس عروس

لباس عروس با دامن دنباله دار و تور دانتل

لباس عروس با دامن دنباله دار و تور دانتل

لباس عروس با دامن دنباله دار و تور دانتل2

لباس عروس با دامن دنباله دار و تور دانتل2