آموزش ستاره اوریگامی برجسته

یکی از جذابیت هایی که در شب وجود داره ماه و ستاره ها هستن، که معمولا در قصه هامون برای بچه ها از اونها استفاده می کنیم. جلب کردن توجه بچه ها به ستاره ها خودش میتونه انگیزه ای برای...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:
ستاره اوریگامی

یکی از جذابیت هایی که در شب وجود داره ماه و ستاره ها هستن، که معمولا در قصه هامون برای بچه ها از اونها استفاده می کنیم. جلب کردن توجه بچه ها به ستاره ها خودش میتونه انگیزه ای برای ساختن اونها به وسیله اوریگامی باشه. اگر ستاره ها رو با کاغذهای رنگی براق درست کنیم می تونیم با آویزون کردن اونها از سقف اتاق کودک زیبایی اتاقش رو بیشتر کنیم. همچنین شمردن این ستاره ها در شب کمک میکنه که زودتر خوابشون ببره. حالا می خوام این ستاره اوریگامی زیبا رو بهتون آموزش بدم.

ستاره اوریگامی

ستاره اوریگامی

آموزش مرحله به مرحله ستاره اوریگامی

من برای این کار از کاغذ مربع سبز رنگ استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه.

در ابتدا یک کاغذ رنگی مربع بردارید و از دو قطر تا بزنید (شکل2و4).

مربع را از دو قطر تا بزنید

مربع را از دو قطر تا بزنید

حالا مربع را باز کنید و آن را برگردانید و از طول تا بزنید (شکل7).

مربع را از طول تا بزنید

مربع را از طول تا بزنید

در اینجا تاهایی که از طول زده بودید را از دو طرف به هم برسانید تا یک مثلث تشکیل شود (شکل8و9و10).

تاهایی که از طول زده اید را به هم برسانید

تاهایی که از طول زده اید را به هم برسانید

حالا مثلث را بچرخانید. طوری که رأس مثلث به سمت خودتان باشد. همان طور که می بینید این مثلث از چهار مثلث کوچکتر تشکیل شده. دو مثلث در سمت راست و دو مثلث در سمت چپ قرار دارند. شما باید مثلث کوچکی که در سمت راست است را گرفته و آن را به سمت چپ ببرید و ضلع بزرگ آن را به تایی که در وسط کار ایجاد شده برسانید و تا کنید (شکل 15).

ضلع بزرگ را به تایی که در وسط کار ایجاد شده برسانید

ضلع بزرگ را به تایی که در وسط کار ایجاد شده برسانید

در ادامه مثلث کوچکتری که ایجاد شده را به سمت وسط کار بیاورید و تای آخر را دوباره به تای وسط کار برسانید.

تای آخر را دوباره به تای وسط کار برسانید

تای آخر را دوباره به تای وسط کار برسانید

در این مرحله مثلث سمت چپ را گرفته و آن را به سمت راست ببرید و ضلع بزرگ آن را مثل قبل به تای وسط کار برسانید و تا کنید.

ضلع بزرگ مثلث را به تای وسط کار برسانید

ضلع بزرگ مثلث را به تای وسط کار برسانید

مثل مرحله قبل مثلث کوچکتری که درست شده را به سمت چپ ببرید و تای آخر را مجددا به تای وسط برسانید(شکل24و25و26)

تای آخر را مجددا به تای وسط برسانید

تای آخر را مجددا به تای وسط برسانید

در این قسمت کار را برگردانید و مراحل قبل را  برای طرف دیگر تکرار کنید(شکل28).

حالا کار را بچرخانید طوری که رأس آن به سمت بالا باشد و مانند شکل دو خط وسط کار بکشید (شکل30).

دو خط وسط کار بکشید

دو خط وسط کار بکشید

و در آخر از روی خطی که کشیدید قسمت روی کار را هم از چپ و هم از  راست به سمت بالا تا کنید.

سمت روی کار را به سمت بالا تا کنید

سمت روی کار را به سمت بالا تا کنید

از روی خط تا کنید

از روی خط تا کنید

این ستاره به شکل برجسته می ایسته و برآمدگی پشتش به عنوان پایه عمل میکنه.

ستاره های رنگی

ستاره های رنگی

ستاره های اوریگامی

ستاره های اوریگامی