« زن جنس سر به راه، مهربان، انعطاف پذیر، فروتن و نجیبی است. چنین تصویری در ذهن همه ی بانوان وجود دارد. سر به راه بودن باید راهی به سوی کامیابی باشد، اما چنین نیست…آگاهی زنان از خویشتن افزایش یافته است. با این حال تناقض های فراوانی در ذهن زن امروزی نهفته است. می کوشد تا خود را ابراز کند، اما وجدانش ناراحت است. در بیرون خاموش است اما در درون آکنده از کشمکش است. از سویی می خواهد محبوب باشد و می کوشد همه را راضی نگه دارد. از سوی دیگر می داند که به این ترتیب دچار وابستگی می شود.»

کتاب زنان خوب به آسمان میروند و زنان بد به همه جا

این قسمتی از مقدمه ی کتاب زنان خوب به آسمان می روند، زنان بد به همه جا می رسند است. نویسنده ی این کتاب اوته ارهارت و با ترجمه ی روان پدرام پورنگ و از نشر نسل نو اندیش است. این کتاب به زن امروزی کمک می کند تا تناقضات زن روز و زن نسل پیشین را در خود حل و فصل کند. در بخشی از این کتاب می خوانید:

« کسانی موفق هستند که اندیشه های شخصی خود را صریحا و به روشنی بیان می کنند، خواسته های شان را بروز می دهند و تقاضاهای خود را اعلام می دارند. چنین کسانی نشان می دهند که قصد انجام دادن کارهای فوق عادی را دارند. »

من با مطالعه ی این کتاب به ضعف هایی که در انتخاب ها و رفتارم داشتم پی بردم، باید عرض کنم معنی “تحت نظم و ترتیب در آوردن” را بهتر درک کردم. فهمیدم که در هر جا مهربان بودن و انعطاف پاسخگوی برخورد ما نیست. خود داری خوب است، اما بجا و به موقع. تواضع و فروتنی خوب است، اما نه وقتی به حدی که شما از حق خود بگذرید. با مطالعه ی این کتاب فهمیدم که باید به حق و حقوقم آگاه باشم، و آن را طلب کنم.

زنان خوب به آسمان میروند، زنان بد به همه جا

زنان خوب به آسمان میروند، زنان بد به همه جا

در این کتاب با آوردن مشکلاتی که خانم هایی با موقعیت های مختلف داشته اند به فرد کمک می کند تا با درک مشابهت وضعیت خودش، چگونه به حل آن بپردازد. این کتاب با تابو شکنی سر به راه بودن نسل قبل و باور های پیشین، فرد را از سر در گمی های امروز نجات داده و راهکاری مناسب پیش روی وی قرار می دهد.

« خانم ها باید از نالیدن ساختار های موجود ِ قدرت یا نقش های سنتی دست بردارند. نالیدن هرگز حاصلی در پی ندارد. کاری که خانم ها باید انجام دهند آن است که هوشیار باشند و یکدیگر را به هوشیاری تشویق کنند تا دوباره اسیر الگوهای آزار دهنده ی سنتی نشوند..»

برای خریداری این کتاب مفید و سازنده می توانید به این کتاب در فروشگاه دونفره مراجعه نمایید.

 

۲

با وارد کردن آدرس ایمیلتون عضو خبرنامه دونفره بشین تا ما مطالب و آموزش های جدید رو خودکار و رایگان براتون ارسال کنیم.

مطالب جدید » برترین ها

مطالب جدید » انتخاب سردبیر