ﺧﻴﻠﻲ وقت ها شده ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﺭ با فر دستمون ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻳﺎ حرارت زیاد ﻓﺮ کار رو واسمون سخت کرده. دستکش های ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮ ﻫﺴﺘﻦ ﻣﻴﺘﻮﻧﻦ کار ما رو راحت تر ﻛﻨﻦ و ﺗﺎحدودی دستمون رو ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴدن ﺗﺎ ﺑﺘﻮنیم راحت تر با فر کارمون رو انجام بدیم. امروز  ﻣﻴﺨﻮاﻳﻢ اﻳﻦ دستکش فر رو با هم بدوزیم. یه دستکش فر زیبا با تزیینات پاپیون و حاشیه ی تور.

ﺩﺳﺘﻜﺶ ﻓﺮ

دستکش فر

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ برای دوخت دستکش فر

  • پارچه
  • ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ
  • ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ
  • آستری نخی
  • تور متری
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

وسایل مورد نیاز

مراحل ﺩﻭﺧﺖ ﺩﺳﺘﻜﺶ

برای برش زدن اﻟﮕﻮ  دستمون رو میذاریم روی ﻛﺎﻏﺬ و دور دست رو ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪشروع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻄ کشیدن  نگران این نباشین وای چه قدر بزرگ شد ﻛﻮﭼﻴﻚ ﺗﺮ ﻛﻨﻢ… ﻧﻪ!چون وقتی دور تا دورش دوخته میشه ﺳﺎﻳﺰ دﺳﺘﻜﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻴﻚ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻪ.

مورد بدی  ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ دقت  ﻛﻨﻴﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﭻ دست هست که ﺧﻴﻠﻲ باریک ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ جون اول اﻧﮕﺸﺘﻬﺎ داخل  دستکش میرن که این قسمت دست از مچ بزرگتره.

ﺑﺮﺵ اﻟﮕﻮ

برش الگو

الگو رو میذاریم روی لایه ﺣﺮﻳﺮ، ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ و آستری و از هر کدوم  دو تا برش میزنیم.برای پشت کار آستری رو مطابق الگو کامل برش میزنیم،ولی برای پارچه روی کار ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ هم از هر قسمتی که دوست داریم الگو رو برش بزنیم و بعد روی پارچه بذاریم و برش بزنیم.ﻓﻘﻄ حواسمون ﺑﺎﺷﻪ از  ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮ برش خورده ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺖ واسه هر کدومشون اضافه تر برش میزنیم.

برای وصل کردن دو تیکه پارچمون که برش زدیم راسته پارچه ها رو،رو به هم میذاریم و تور رو بین پارچه ها قرار میدیم.

ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ

قرار دادن پارچه ها رو به هم

بعد از دوختن روی درز رو اتو میکنیم و ﺗﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻳﻢ اﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻮن ﺳﻤﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮕﻴﺮه و ﺑﻤﻮﻧﻪ.

اﺗﻮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﺯ

اﺗﻮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﺯ

ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ رو ﺑﺎ اﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺭﻣﻮن ﻣﻴﭽﺴﺒﻮﻧﻴﻢ.ﻗﺴﻤﺖ زبر  ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ رو به پارچه باید قرار بگیره.

ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ

چسباندن ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ

پارچه رو میذاریم روی پشم شیشه و بعد میزاریم روی آستری با سوزن فیکسش میکنیم.

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ و اﺳﺘﺮﻱ

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ و آستری

ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻻﻳﻪ روی هم شروع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﻪ دوختن. ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺧﻄ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 5 ﺳﺎﻧﺘﻲ از هم رو روی کار بدوزیم.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﻜﺶ

دوختن روی دستکش

لبه دستکش رو نوار اریب میدوزیم برای دوختن نوار اریب آموزشش اینجاست..آموزش ﺩﻭﺧﺖ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ مرحله به مرحله

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ

دوخت نوار اریب

برای آویزون کردن دستکش نیاز ﺑﻪ یه آویز داریم،یه نوار باریک مستطیلی برش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ دو سر نوار رو یه تای ﻛﻮﭼﻴﻚ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ و روی هم میذاریم و روش رو میدوزیم.

ﺩﻭﺧﺖ ﻧﻮاﺭ

دوخت نوار

دو طرف دستکش رو از قسمت راسته روی هم میذاریم و این دستگیره رو که ﺗﻮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ درست کردیم دو لا ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و ﻗﺴﻤﺖ دولای بازش رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ بیرون میذاریم ﺗﺼﻮﻳﺮرو ﺑﺒﻴﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺶ ﻣﺸﺨﺼﻪ.

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺩﺳﺘﻜﺶ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ

گذاشتن دستکش روی هم

و بعد شروع میکنیم به دوختن دور دستکش بعد از اینکه دوختمون تموم شد قسمت شصت رو که توی تصویر مشخصه قیچی میکنیم تا وقتی برمیگردونیم اون قسمت چین نیوفته.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺘﻜﺶ

دوختن دور دستکش

و بعد دستکش رو برمیگردونیم،برای تزیین میتونیم یه پاپییون پارچه ای درست کنیم و روی کارمون بچسبونیم.

ﭘﺎﭘﻴﻴﻮﻥ

پاپییون