آموزش ساخت دلفین اوریگامی ساده

یکی از علاقه مندی های بچه ها ماهی ها و کلا دنیای زیر آبه که می شه اونها رو با اون سرگرم کرد و با یاد دادن اسامی ماهی ها به یادگیری اونها کمک کرد. زمانی این اسامی در ذهن...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:
دلفین های زیبا

یکی از علاقه مندی های بچه ها ماهی ها و کلا دنیای زیر آبه که می شه اونها رو با اون سرگرم کرد و با یاد دادن اسامی ماهی ها به یادگیری اونها کمک کرد. زمانی این اسامی در ذهن اونها باقی می مونه که با یه کاردستی خوشگل کاغذی و با بازی بهشون بشناسونیم. می تونیم درست کردن این ماهی ها را به بچه ها هم آموزش بدیم که باعث پرورش فکرشون می شه. امروز می خوام ساخت یک دلفین که بچه ها خیلی دوسش دارن رو بهتون آموزش بدم.

دلفین اوریگامی

دلفین اوریگامی

آموزش مرحله به مرحله ساخت دلفین اوریگامی ساده

من برای این کار از کاغذ رنگی صورتی مربع استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه. در ابتدا یک کاغذ رنگی مربع برمی داریم و از دو قطر تا می زنیم.

کاغذ را از قطر تا کنید

کاغذ را از قطر تا کنید

در اینجا کاغذ از دو قطر تا شده و خط تاها مشخص شده.

مربع از دو قطر تا شده

مربع از دو قطر تا شده

و حالا دو ضلع بالایی مربع را به تای قطری وسط برسانید(شکل6و7).

دو ضلع مربع را به تای وسط برسانید

دو ضلع مربع را به تای وسط برسانید

تاها را باز کنید

تاها را باز کنید

حالا تاها را باز کنید و دو ضلع پایینی مربع را به تای قطری وسط برسانید(شکل9و10).

دو ضلع دیگر مربع را به تای وسط برسانید

دو ضلع دیگر مربع را به تای وسط برسانید

و دوباره تاها را باز کنید و مانند شکل تا بزنید تا یک لوزی بدست بیاید و دو مثلث روی کار تشکیل شود(شکل12و14).

مانند شکل تا بزنید تا یک لوزی بدست آید

مانند شکل تا بزنید تا یک لوزی بدست آید

و حالا لوزی را برگردانید تا مثلث ها به پشت قرار بگیرد(شکل15و16)

لوزی را برگردانید

لوزی را برگردانید

و در اینجا سر بالایی لوزی را به نقطه وسط که از تقاطع تای قطری بدست آمده برسانید و آنرا تا نصف بیشتری به سمت بالا محکم تا کنید تا رد آن مشخص شود و باز آنرا به سمت پایین و نقطه وسط برسانید(شکل17و18و19).

سر لوزی را به نقطه وسط برسانید و کمی آن را به سمت بالا برگردانید

سر لوزی را به نقطه وسط برسانید و کمی آن را به سمت بالا برگردانید

و حالا دو گوشه بالایی کار را به سمت پایین و تایی که محکم زده بودید برسانید(شکل21و23).

گوشه های دو طرف را به سمت پایین تا بزنید

گوشه های دو طرف را به سمت پایین تا بزنید

دوباره سر لوزی را از روی تای محکمی که زده بودید به سمت بالا ببرید تا روی گوشه هایی که به سمت تای محکم آورده بودید بپوشاند(شکل24) و دوباره سر لوزی را مانند شکل به تایی که محکم زده بودید برسانید(شکل25).

و سر لوزی را دوباره به سمت بالا برگردانید

و سر لوزی را دوباره به سمت بالا برگردانید

و کار را از وسط تا کنید تا دو طرف که قرینه است روی هم قرار بگیرد(شکل 28).

شکل را از وسط تا کنید تا دو طرف که قرینه است روی هم قرار بگیرد

شکل را از وسط تا کنید تا دو طرف که قرینه است روی هم قرار بگیرد

و بعد برای درست کردن دم دلفین قسمت تیز کار را به اندازه یک بند انگشت به سمت بالا و کمی اریب تا بزنید(شکل29و30) و حالا تای دم و تای قرینه را باز کنید و دم را تا تایی که مشخص شده قیچی کنید(شکل31و32).

دم آن را کمی قیچی کنید

دم آن را کمی قیچی کنید

و دوباره از روی تای قرینه تا کنید و دم پشتی را به سمت عقب و دم جلویی را به سمت جلو تا کنید(شکل33و34)و بعد دم جلویی را کمی به سمت پایین، مانند شکل تا کنید(شکل35و36)

دم آن را کمی به سمت بالا و اریب تا کنید

دم آن را کمی به سمت بالا و اریب تا کنید

و برای باله های دلفین کار را برگردانید و باله جلویی را مانند شکل به ردی که در وسط ایجاد شده برسانید(شکل38و39)

باله جلویی دلفین را به ردی که وسط ایجاد شده برگردانید

باله جلویی دلفین را به ردی که وسط ایجاد شده برگردانید

و باز کار را برگردانید و برای باله پشتی دلفین کمی آن را به سمت بالا بیاورید و قسمت رویی و تیزی باله را کمی برگردانید تا قسمت زیرین را بپوشاند(شکل40و41و42).

باله پشتی دلفین را مانند شکل برگردانید

باله پشتی دلفین را مانند شکل برگردانید

و در آخر چشم دلفین را با ماژیک بگذارید(شکل45و46)

چشم آن را با ماژیک بگذارید

چشم آن را با ماژیک بگذارید

دلفین های زیبا

دلفین های زیبا

دلفین

دلفین