یکی از بهترین جاهایی که خانوم خونه میتونه هنرنمایی کنه و سلیقش رو به رخ بقیه بکشه تزیینات سفره یا همون سفره آراییه. سفره آرایی با دستمال سفره هم بخشی از جذابیت سفره و سلیقه ی خانوم خونست. از اونجاییکه دستمال سفره از ملزومات مهم هر سفره هست امروز تصمیم دارم تا یک روش ساده اما جذاب رو برای تا کردن یا تزیین دستمال سفره به شکل گل در اختیارتون بذارم که در کنار یک دست پخت خوب و چیدمان جذاب میتونه یک سفره یا میز فوق العاده برای پذیرایی از مهمونا فراهم کنه.

روش تا کردن دستمال سفره به شکل گل

برای اینکه بتونین دستمال سفره رو به این روشی که آموزش میدم تا بزنین باید از یک دستمال سفره به ابعاد مربعی شکل استفاده کنین و آن را روی یک سطح صاف پهن کنین.

پهن کردن دستمال سفره مربعی شکل روی سطح صاف

پهن کردن دستمال سفره مربعی شکل روی سطح صاف

سپس یک گوشه دستمال رو به سمت مرکز یا وسط دستمال تا بزنید و سعی کنید سه گوشه ی دیگر را هم به همین ترتیب کنار هم در وسط کار قرار بدین. ممکنه دستمال سفره ای که استفاده میکنین ابعاد یک مربع کامل رو نداشته باشه و بعد از جمع کردن گوشه ها در وسط کار، مقداری از آنها روی هم قرار بگیرن که این کار مانعی ایجاد نمیکنه مگر اینکه به همون نسبت بقیه گوشه هارو هم تنظیم کنین.

تا کردن اولین گوشه به وسط کار

تا کردن اولین گوشه به وسط کار

کنار هم قرار دادن چهار گوشه ی دستمال سفره

کنار هم قرار دادن چهار گوشه ی دستمال سفره

حالا طبق تصویر گوشه هارو با انگشتان جمع کنید و به آرومی دستمال سفره رو برگردونید.

با دست گوشه هارو نگه میداریم و دستمال رو به پشت برمیگردونیم

با دست گوشه هارو نگه میداریم و دستمال رو به پشت برمیگردونیم

برگردوندن دستمال سفره

برگردوندن دستمال سفره

طبق تصویر مجددا باید گوشه های دستمال سفره رو به داخل برگردونین و در وسط دستمال جمع کنین و اصلا نگران همپوشانی یا روی هم قرارگرفتن بعضی لبه ها نباشین.

تا کردن مجدد گوشه ها به وسط کار

تا کردن مجدد گوشه ها به وسط کار

جمع کردن هر چهار گوشه به داخل

جمع کردن هر چهار گوشه به داخل

خب، حالا باید گلبرگ های این دستمال سفره رو با دقت بیشتری ایجاد کنیم. احتمالا این قسمت با کمی سختی همراه باشه ولی اصلا نگران نباشین چون بخوبی از پسش بر میاین. طبق تصویر با دقت از زیر کار هر کدوم از گوشه هارو به بیرون بکشین.

بیرون کشیدن یکی از گوشه ها بعنوان اولین گلبرگ

بیرون کشیدن یکی از گوشه ها بعنوان اولین گلبرگ

به همین ترتیب بقیه گوشه های دستمال سفره رو هم به آرومی به بیرون بکشین. به همین راحتی تونستیم به یک دستمال سفره ساده فرم و شکل زیبایی بدیم و آن را به شکل گل تا بزنیم.

دستمال سفره تاشده به شکل گل

دستمال سفره تاشده به شکل گل

و در آخر هم با دست به گلبرگ ها فرم بدین و مرتبشون کنین.