کیف زیبا و دست دوز برای لپ تاپ

کیف زیبا و دست دوز برای لپ تاپ

این روزها وسایلی مانند کامپیوترهای کیفی، انواع تبلت ها و لپ تاپ ها جزء وسایل همراه شده اند. برای کار، دانشگاه، کلاس که می خواهیم برویم، خوب است کیف محافظ آن را داشته باشیم تا حمل آن آسان تر شود و مانع از آسیب دیدن آن شود. کیف لپ تاپ انواع دارد، اما من امروز کیف کلاسوری لپ تاپ را آموزش می دهم. این آموزش خواسته ی یکی از مخاطب های عزیزمان است.

وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز برای کیف لپ تاپ

وسایل مورد نیاز برای کیف لپ تاپ

  • پارچه ی برزنت یا کرباسی  طرحدار (پارچه کیف) 50 سانتی متر مربع
  • پارچه ی نخ طرح دار (یا از پارچه ی کرباسی ساده) 50 سانتی متر مربع
  • دکمه دو عدد
  • لایی پنبه ای (من از پارچه ی قوام دار استفاده شده ای استفاده کردم) 50 سانتی متر مربع
  • نخ رنگ مناسب – چرخ خیاطی – متر

 

اندازه زدن لپ تاپ

اندازه زدن لپ تاپ

طول و عرض  لپ تاپ یا تبلت تان را اندازه بگیرید. به هر کدام از دو اندازه 2.5 سانتی متر اضافه کنید که اندازه های مستطیل تان خواهد بود.

دو مستطیل از پارچه کرباسی طرحدار (پارچه ی کیف) ، دو مستطیل از پارچه ی نخی طرحدار (یا از پارچه ی کرباسی ساده) و دو مستطیل از لایی پنبه ای برش بزنید. دو مربع با عرض 7.5 سانتی متر و چهار مستطیل 5 * 10 سانتی متر از پارچه ی کرباسی ساده برش بزنید.

پارچه های گوشه برای محکم کاری

پارچه های گوشه برای محکم کاری

مربع ها را از قطر به دو قسمت تقسیم کنید تا چهار مثلث یکسان داشته باشید. مانند تصویر نیم سانت از وتر مثلث به سمت داخل تا بزنید و اتو کنید.

قرار گرفتن و دوختن گوشه به پارچه ی اصلی

قرار گرفتن و دوختن گوشه به پارچه ی اصلی

هر دو مثلث را به دو گوشه ی پایینی مستطیل پارچه های اصلی بدوزید. مانند تصویر فاصله ی دوخت از لبه ی وتر نیم سانتی متر و از لبه های دیکر حدود 3 سانتی متر باشد. این مثلث ها جهت مقاوم سازی قسمت پایینی کیف است که وزن لپ تاپ را تحمل می کند.

کیسه ی اصلی کیف که از سه طرف دوخته شده

کیسه ی اصلی کیف که از سه طرف دوخته شده

دو مستطیل اصلی را که حالا دو مثلث هم به پایین هریک دوخته شده را پشت به پشت هم قرار دهید و طول ها و پایین مستطیل ها را با فاصله ی کمی بیشتر از نیم سانتی متر بدوزید. حالا کیسه اصلی را به رو برگردانید.

وصل کردن لایی به پارچه ی آستر

وصل کردن لایی به پارچه ی آستر

مستطیل های پارچه نخی طرحدار (یا پارچه کرباسی ساده) را پشت به پشت هم قرار دهید. مستطیل های لایی را از هر طرف نیم سانت و از بالا (یکی از عرض ها) حدود دو سانتی متر کوتاه کنید. و هر یک را وسط مستطیل های قبلی قرار دهید. طول دو طرف و پایین کار را با فاصله ی نیم سانتی متر بدوزید.

پارچه ی لایه ی داخلی کیف

پارچه ی لایه ی داخلی کیف

کیسه ی پارچه طرحدار که هنوز برعکس است را داخل کیسه ی اصلی (که به رو است) قرار دهید. لبه ی اصلی کیف و لبه ی داخلی آستر را به داخل تا بزنید و دورتادور بدوزید. سپس کیف را برگردانید و برای جدا نشدن گوشه های داخلی آستر از کیف، به هر یک از گوشه های کیف کوک ظریفی بزنید.

بندهای پایانی

بندهای پایانی

هر یک از گوشه های مستطیل های کوچک کرباسی را به داخل تا بزنید و دو به دو مانند تصویر با فاصله ی نیم سانت دور دوزی کنید.

دکمه و جای دکمه روی بندهای کیف

دکمه و جای دکمه روی بندهای کیف

روی هر بند جادکمه ای را علامت گذاری کنید. (اگر دوست ندارید درگیر جادکمه ای و دکمه بشوید می توانید از لایه چسبی ها استفاده کنید و مادگی را روی بدنه ی کیف بدوزید و تکه ی دیگر را روی بند.)

دوخته شدن بندهای کیف به پشت بدنه ی اصلی کیف

دوخته شدن بندهای کیف به پشت بدنه ی اصلی کیف

بندها را در پشت کیف با فاصله ی 7.5 سانتی متر از هر طرف و 2.5 سانتی متر از لبه ی بالایی مانند تصویر بدوزید.

کیف آماده شده ی لپ تاپ یا تب لت

کیف آماده شده ی لپ تاپ یا تب لت

برای دوختن دکمه ها، ابتدا لپ تاپ را داخل کیف قرار دهید و بعد جای دکمه ها را علامت بزنید تا دقیقا سر جایشان دوخته شوند. کیف لپ تاپ تان آماده است!

 

3/5 - (1 امتیاز)