وقت که پیدا می کنیم در خانه، دوست داریم به خودمان برسیم. گاهی دوست داریم خودمان قیچی را به دست بگیریم و به موهای مان صفایی بدهیم. اما شاید چون چطور و چگونه آن را نمی دانیم بترسیم و دست به این کار نزنیم. و یا ریسک کنیم و…! امروز تصمیم دارم نکاتی حرفه ای برای مرتب کردن چتری مو در خانه را برای تان آموزش بدهم. البته قرار نیست با این نکات آرایشگر شویم، اما می توانیم گاهی دستی به موهای خودمان ببریم.

نکات اولیه ی مرتب کردن چتری مو

حتمن از قیچی مو استفاده کنید. قیچی های دیگر مناسب این کاربری نیستند. این موضوع بسیار در تسلط و خوب و مرتب زدن موها تاثیر دارد. باز هم تاکید می کنم، فقط از قیچی مو استفاده کنید!

آماده برای مرتب کردن و کوتاه کردن چتری ها

آماده برای مرتب کردن و کوتاه کردن چتری ها

همچنین شما به یک شانه کوچک احتیاج خواهید داشت. لطفا از برس یا هر چیز دیگری استفاده نکنید، فقط یک شانه ی ساده کافیست!

نحوه درست گرفتن قیچی

نحوه درست گرفتن قیچی

ابتدا نحوه ی درست گرفتن قیچی را تمرین کنید؛ یک خلقه ی آن در انگشت حلقه و دیگری در شست تان باید قرار گیرد. مهم نیست که چپ دست هستید یا راست دست، اما مهم است درست قیچی را در دست بگیرید. با این روش بیشترین تسلط را با حرکت دادن انگشت شست تان خواهید داشت. با کمی تمرین این نحوه ی گرفتن قیچی برای تان عادی می شود.

وسایل مورد نظر را حاضر کنید و وقتی این کار را انجام دهید که موهای تان خشک و تمیز است. 

وسایل لازم برای زدن چتری

وسایل لازم برای زدن چتری

مرتب و کوتاه کردن چتری ها

همیشه موی چتری را بصورت عمودی کوتاه کنید، نه افقی! شما قرار است با نوک قیچی به اصطلاح نیش های کوچکی به نوک چتری تان بزنید و این کار را در تمام ردیف چتری تان ادامه دهید.

اندازه کردن چتری ها با نوک شانه

اندازه کردن چتری ها با نوک شانه

 

وقتی خودم چتری هایم را مرتب می کنم

وقتی خودم چتری هایم را مرتب می کنم

من بدون هیچ لرزشی شانه را در ارتفاع مورد نظر برای کوتاه کردن چتری ام قرار می دهم و با نوک قیچی با نیش های کوچکی شروع به مرتب کدن چتری ها می کنم. به یاد داشته باشید فقط بصورت عمودی این کار را انجام دهید. اگر این کار را افقی انجام دهید خیلی زود با چتری هایی کوتاه و کج مواجه می شوید.

کوتاه کردن چتری ها به کمک دوستم

کوتاه کردن چتری ها به کمک دوستم

البته که کمک گرفتن از آرایشگر حرفه ای برای کوتاه کردن موها بهترین انتخاب است. اما با کمی تمرین ، ممارست و البته اعتماد به نفس می توانید هر از چند گاهی نظمی به چتری های موهای تان بدهید.

زندگی به کام تان

۸

با وارد کردن آدرس ایمیلتون عضو خبرنامه دونفره بشین تا ما مطالب و آموزش های جدید رو خودکار و رایگان براتون ارسال کنیم.

مطالب جدید » برترین ها

مطالب جدید » انتخاب سردبیر