آموزش ساخت پرنده اوریگامی در حال پرواز

پرنده ها برای همه جذابیت دارن و زیبایی های ویژه ی پرندگان برای همه ی ما خوشاینده. شاید ساختن پرنده های مختلف با یک تکه کاغذ هم از جذابیت ویژه ای برخوردار باشه. در این مطلب براتون آموزش ساخت پرنده...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:
پرنده اوریگامی

پرنده ها برای همه جذابیت دارن و زیبایی های ویژه ی پرندگان برای همه ی ما خوشاینده. شاید ساختن پرنده های مختلف با یک تکه کاغذ هم از جذابیت ویژه ای برخوردار باشه. در این مطلب براتون آموزش ساخت پرنده در حال پرواز اوریگامی رو قرار میدم که میتونه آموزش خوبی برای کودکان هم باشه.

پرنده اوریگامی

پرنده اوریگامی

مراحل ساخت پرنده اوریگامی در حال پرواز

من برای این پرنده از کاغذ زرد رنگ استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه.

در ابتدا یک کاغذ مربع شکل بردارید و آن را از یک قطر تا کنید که یک مثلث تشکیل می شود(شکل2) و سپس دو سر مثلث به هم برسانید یعنی از وسط تا کنید و دو مثلث کوچکتر به وجود می آید که روی هم قرار گرفته اند(شکل3).

مربع را از قطر تا بزنید

مربع را از قطر تا بزنید

در این مرحله در حالی که دو مثلث روی هم قرار دارند، از قسمت باز آن سر مثلث را گرفته و آن را مانند شکل از وسط تا کنید و حالا کار را برگردانید و برای طرف دیگر هم همین کار را انجام دهید که باز دو مثلث کوچکتر درست می شود(شکل4و5) و حالا راس یک مثلث را به ضلع بزرگ آن برسانید و بعد کار را برگردانید راس دیگر را به ضلع بزرگ مثلث برسانید(شکل 6و7).

هر دو مثلث را از سر باز آن گرفته و آن را از وسط تا کنید

هر دو مثلث را از سر باز آن گرفته و آن را از وسط تا کنید

همان طور که می بینید دو مثلث کوچک دو طرف کار تشکیل می شود و حالا باید مثلث را به داخل تا کنید که دیده نشود. یعنی مثلث رویی را باز کنید و آن را برعکس و به داخل تا کنید (شکل 10و11).

مثلث را برعکس و به داخل تا کنید که دیده نشود

مثلث را برعکس و به داخل تا کنید که دیده نشود

و حالا کار را برگردانید و این مرحله را برای مثلث دیگر تکرار کنید(شکل12و13).

مثلث را به داخل تا کنید

مثلث را به داخل تا کنید

در اینجا می بینید که کار از یک طرف باز و از یک طرف بسته است (شکل14).

کار از یک طرف باز و از یک طرف بسته است

کار از یک طرف باز و از یک طرف بسته است

حالا برای سر پرنده باید کار را مانند شکل از قسمت بسته آن کمی به سمت پایین تا کنید (شکل15) و حالا مانند شکل سر پرنده را باز کنید و آن را به داخل و برعکس تا کنید(شکل16و17و18).

برای سر پرنده قسمت بسته آن را کمی به سمت پایین تا کنید

برای سر پرنده قسمت بسته آن را کمی به سمت پایین تا کنید

و بعد برای بال های پرنده، از قسمت باز کار، مانند شکل آنها را به سمت بالا تا کنید(شکل20و21).

بال های پرنده را به سمت بالا تا کنید

بال های پرنده را به سمت بالا تا کنید

و در ادامه برای دم پرنده، آن را از روی خط به سمت پایین تا کنید(شکل22) و بعد دم را مانند شکل باز کنید و تا کنید(شکل23و24و25).

دم پرنده را به سمت پایین تا کنید

دم پرنده را به سمت پایین تا کنید

همان طور که می بینید در شکل مراحل تا برای دم٬ کاملا مشخص است و در این مرحله دم را به سمت پایین تا کنید(شکل29).

دم را مانند شکل تا کنید

دم را مانند شکل تا کنید

و در پایان دم را به طرفین تا کنید (شکل30و31) و چشم پرنده را با ماژیک بگذارید(شکل32و33).

دم پرنده را به طرفین تا کنید

دم پرنده را به طرفین تا کنید

پرنده کاغذی

پرنده کاغذی

پرنده های رنگارنگ

پرنده های رنگارنگ