آموزش مرحله به مرحله ساخت جغد اوریگامی

جغدها موجودات بسیار جذاب و جالبی هستن. اونها چشمهای درشت و منقاری خمیده دارن. می شه برای بچه ها به روش اوریگامی خیلی راحت یک جغد در حال پرواز رو ساخت که اطلاعاتی که درباره این موجود زیبا بهشون میدیم...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:
برای دمش، کمی از پایین کار را با قیچی ببرید و مانند شکل به طرفین تا کنید

جغدها موجودات بسیار جذاب و جالبی هستن. اونها چشمهای درشت و منقاری خمیده دارن. می شه برای بچه ها به روش اوریگامی خیلی راحت یک جغد در حال پرواز رو ساخت که اطلاعاتی که درباره این موجود زیبا بهشون میدیم باعث می شه به خوبی در ذهنشون باقی بمونه. در این مطلب آموزش ساخت جغد اوریگامی رو مرحله به مرحله یادتون میدم.

جغد اوریگامی

جغد اوریگامی

مراحل ساخت جغد اوریگامی

در ابتدا یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو قطر تا کنید(شکل2) و سپس کاغذ را برگردانید(شکل3) و بعد آن را از یک طول تا کنید(شکل4).

مربع را از دو قطر و از یک طول تا کنید

مربع را از دو قطر و از یک طول تا کنید

حالا مربع را از طول دیگر هم تا کنید(شکل5) و بعد مانند شکل یک قطری که تا کردید را از دو طرف به هم نزدیک کنید و به هم برسانید تا یک مربع کوچک بدست بیاید(شکل8).

مانند شکل یک قطری که تا کردید را از دو طرف به هم نزدیک کنید و به هم برسانید

مانند شکل یک قطری که تا کردید را از دو طرف به هم نزدیک کنید و به هم برسانید

همان طور که می بینید مربع از یک طرف بسته است و از یک طرف باز(شکل9). حالا از طرف باز مربع، دو ضلع پایین مربع را به خط تای وسط برسانید(شکل11) و بعد کار را برگردانید و دو ضلع ایین این طرف مربع را هم به خط تای وسط برسانید(شکل12).

از طرف باز مربع، دو ضلع پایین مربع را به خط تای وسط برسانید

از طرف باز مربع، دو ضلع پایین مربع را به خط تای وسط برسانید

سپس مثلثی که در بالای کار درست شده را به سمت پایین تا کنید(شکل13) و بعد تای مثلث و تای دو ضلعی که به تای وسط رساندید را باز کنید(شکل15) و حالا لایه رویی مربع را بلند کنید(شکل16).

تای مثلث و تای دو ضلعی که به تای وسط رساندید را باز کنید

تای مثلث و تای دو ضلعی که به تای وسط رساندید را باز کنید

و حالا از روی خط تا، لبه سمت راست و چپ را به سمت خط تای وسط تا کنید(شکل19) و سپس کار را برگردانید(شکل20).

از روی خط تا، لبه سمت راست و چپ را به سمت خط تای وسط تا کنید

از روی خط تا، لبه سمت راست و چپ را به سمت خط تای وسط تا کنید

حالا تاهای ضلع های پایین این طرف مربع را هم باز کنید و مانند مرحله قبل، لبه ها را از روی خط تا به سمت خط تای وسط تا کنید(شکل22). همان طور که می بینید یک لوزی درست شده است که این لوزی از دو مثلث تشکیل شده، یکی در بالا و دیگری در پایین. حالا مثلث بالایی را به سمت پایین بیاورید(شکل24).

مثلث بالایی را به سمت پایین بیاورید

مثلث بالایی را به سمت پایین بیاورید

کار را برگردانید و مثلث بالای این طرف را هم به سمت پایین بیاورید(شکل26) و بعد دو ضلع مثلثی که در بالا درست شده را به خط تای وسط برسانید(شکل28).

دو ضلع مثلثی که در بالا درست شده را به خط تای وسط برسانید

دو ضلع مثلثی که در بالا درست شده را به خط تای وسط برسانید

سپس کار را برگردانید و دو ضلع مثلث این طرف را هم به خط تای وسط برسانید(شکل29). همان طور که می بینید یک لوزی درست شده و این لوزی از چهار لایه تشکیل شده. دو لایه در سمت چپ و دو لایه در سمت راست و دو مثلث کوچک تر در روی کار و پشت کار نمایان است. حالا یک لایه از سمت چپ را به سمت راست ببرید(شکل31) و مانند شکل لایه رویی را به سمت بالا بیاورید، طوری که از نصف کمی بالاتر بیاید(شکل32).

یک لایه از سمت چپ را به سمت راست ببرید

یک لایه از سمت چپ را به سمت راست ببرید

همان طور که میبینید لایه ای را که بلند کردید با خط تا به دو قسمت تقسیم شده. باید قسمت جلویی را به سمت بالا و قسمت عقبی را به سمت پایین تا کنید تا بال جغد درست شود. طوری که گوشه مثلثی که در روی کار نمایان است، روی خط تای بال جغد قرار بگیرد(شکل33).

سپس یک لایه از سمت راست را به سمت چپ ببرید و مانند بال قبلی، این بالش را هم تا کنید(شکل36).

قسمت جلویی را به سمت بالا و قسمت عقبی را به سمت پایین تا کنید، تا بال جغد درست شود

قسمت جلویی را به سمت بالا و قسمت عقبی را به سمت پایین تا کنید، تا بال جغد درست شود

در این مرحله سر دو مثلثی که در روی کار قرار دارد را به سمت پایین تا کنید، طوری که از دو مثلث کمی پایین تر بیاید(شکل37) و بعد آن تا را باز کنید و مانند شکل سر دو مثلث را دوباره به سمت پایین تا کنید. طوری که از خط تای آخر کمی پایین تر بیاید(شکل39). دوباره سر دو مثلث را کمی به سمت بالا تا کنید(شکل40).

سر دو مثلثی که در روی کار قرار دارد را به سمت پایین تا کنید، طوری که از دو مثلث کمی پایین تر بیاید

سر دو مثلثی که در روی کار قرار دارد را به سمت پایین تا کنید، طوری که از دو مثلث کمی پایین تر بیاید

و حالا برای دمش، کمی از پایین کار را با قیچی ببرید و مانند شکل به طرفین تا کنید(شکل43) و در آخر چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید.

برای دمش، کمی از پایین کار را با قیچی ببرید و مانند شکل به طرفین تا کنید

برای دمش، کمی از پایین کار را با قیچی ببرید و مانند شکل به طرفین تا کنید

اوریگامی جغد

اوریگامی جغد