وقتی که دانش آموز بودیم، همیشه توی بهانه های مختلف برای برگزاری انواع جشنها ازمون برای تزیین کلاس استفاده میکردن. برای من خیلی لدتبخش بود که در این فعالیت ها شرکت کنم. شاید اگر اون موقع اوریگامی رو بیشتر بلد بودم میتونستم کلی از هنر خودم برای تزیینات استفاده کنم. در هر صورت از استفاده های خیلی خوشگلی که از اوریگامی میشه کرد ساختن اشکال تزیینی مثل دونه برف هست که یک مدلش رو در این مطلب آموزش خواهم داد. میتونید از این فرم زیبا برای انواع تزیین استفاده کنید.

دونه برف

دونه برف

لوازم لازم برای ساختن دونه برف اوریگامی

  • کاغذ a4
  • مداد
  • خط کش
  • قیچی
  • چسب مایع
  • منگنه

مراحل ساخت دونه برف اوریگامی

ابتدا برای ساختن این دونه برف یک ورق a4 بردارید و آن را از وسط نصف کنید تا دو مستطیل بدست بیاید و با یک مستطیل شروع به ساختن کنید (شکل4).

کاغذ a4 رو از وسط نصف کنید

کاغذ a4 رو از وسط نصف کنید

و حالا ضلع کوچک مستطیل را به ضلع بزرگ آن برسانید و تا کنید و اضافه آن را با قیچی ببرید تا یک مثلث بدست بیاید(شکل7).

ضلع کوچک مستطیل را به ضلع بزرگ آن برسانید

ضلع کوچک مستطیل را به ضلع بزرگ آن برسانید

و بعد مثلث را از وسط تا کنید تا یک مثلث کوچکتر بدست بیاید(شکل9).

مثلث را از وسط نصف کنید

مثلث را از وسط نصف کنید

در این مرحله از قسمت بسته ی کار، از گوشه سمت راست و از ضلع بزرگ مثلث با خط کش به اندازه یک سانت علامت بگذارید(شکل12).

از ضلع بزرگ مثلث به اندازه یک سانت علامت بگذارید

از ضلع بزرگ مثلث به اندازه یک سانت علامت بگذارید

و حالا از قسمت رأس هم مانند شکل به اندازه یک سانت علامت بگذارید و بعد دو علامتی که گذاشتید را با خط کش به هم وصل کنید(شکل13و14).

از راس به اندازه یک سانت علامت بگذارید

از راس به اندازه یک سانت علامت بگذارید

در این مرحله از روی خطی که کشیدید به اندازه هر یک و نیم سانت علامت بگذارید و بعد با خط کش به طرف دیگر مثلث به طور موازی خط بکشید(شکل16و17).

از روی خط هر یک وخیم سانت علامت بگذارید

از روی خط هر یک و نیم سانت علامت بگذارید

و حالا که مثلث شش و نیم قسمت شده است، از رأس به سمت پایین پنج قسمت را نگه دارید و یک و نیم قسمت را دور بیندازید(شکل19).

یک و نیم قسمت آخر را دور بیاندازید

یک و نیم قسمت آخر را دور بیاندازید

در این مرحله چهار خطی که کشیدید را تا سر خط اول برش بزنید و بعد کار را باز کنید(شکل22و23).

روی خط ها را برش بزنید

روی خط ها را برش بزنید

همان طور که می بینید کار از  پنج مربع تشکیل شده و باید از مربع کوچکتر شروع کنید. دو سر آن را گرفته و با چسب به هم بچسبانید(شکل25)و بعد کار را برگردانید(شکل26).

دو سر مربع کوچک را به هم بچسبانید

دو سر مربع کوچک را به هم بچسبانید

و در اینجا باید دو سر مربع بعدی(دومی) را به هم بچسبانید. دقت کنید که حتما باید برعکس مربع اولی باشد(شکل29)و باز کار را برگردانید و مربع سوم را بچسبانید(شکل30).

مربع دومی را برعکس مربع اولی بچسبانید

مربع دومی را برعکس مربع اولی بچسبانید

و برای دو مربع دیگر هم به همین ترتیب عمل کنید(شکل31).

دو مربع دیگر را به همین ترتیب بچسبانید

دو مربع دیگر را به همین ترتیب بچسبانید

و حالا  پنج قسمت دیگر مانند شکل 31 بسازید که می شود شش پر دانه ی برف. آنها را سه تا سه تا از یک طرف به هم چسب بزنید(شکل32) و قسمت وسط کار را هم چسب بزنید(شکل35).

شش قسمت را سه تا سه تا به هم بچسبانید

شش قسمت را سه تا سه تا به هم بچسبانید

و حالا دو قسمت سه تایی دارید که باید آنها را با منگنه به هم بچسبانید(شکل37) و در آخر قسمت وسط کار را چسب بزنید(شکل39).

دو قسمت را با منگنه به هم بچسبانید

دو قسمت را با منگنه به هم بچسبانید

دونه برف کاغذی

دونه برف کاغذی

دونه های برف رنگارنگ

دونه های برف رنگارنگ

3.7/5 - (4 امتیاز)