چقدر خوبه که هر چند وقت یکبار  دستگیره های آشپزخونه رو عوض کنیم اونایی که کهنه شدن رو کنار بذاریم. تنوع خیلی خوبیه و خوب تر اینکه خودتون یکم وقت بذارید دستگیره ها رو با رنگ هایی که دوست دارید و با وسایل آشپزخونتون ست هستن بدوزید. اینجوری هم از هنر دست خودتون استفاده کردید هم در هزینه هاتون صرفه جویی شده.

در ادامه مراحل کامل دوخت دستگیره آشپزخونه داری جیب برای جای دست رو یاد میگیرید.

وسایل مورد نیاز برای دوخت دستگیره آشپزخانه

دستگیره آشپزخانه داری جای دست

دستگیره آشپزخانه داری جای دست

آموزش دوخت دستگیره آشپزخانه

ابتدا یک مربع ۲۰×۲۰ سانتی متری رو روی مقوا بکشید و گوشه های اون رو با لیوان یا کاسه هلالی کنید و اون رو برش بزنید. حالا الگوتون رو روی پارچه قرار بدید و دوتا از اون برش بزنید.

قرار دادن الگو روی پارچه و برش زدن آن

قرار دادن الگو روی پارچه و برش زدن آن

برای جیب های دستگیره یک سوم مربع رو برش بزنید بعد الگو رو روی پارچه قرار بدید و از اون دو تا برش بزنید.

برش زدن جیب های دستگیره

برش زدن جیب های دستگیره

از الگوی مربع کامل دو تا و از الگوی مربع برش خورده یکی  روی پشم شیشه برش بزنید.

تکه های برش خورده از پارچه و پشم شیشه

تکه های برش خورده از پارچه و پشم شیشه

حالا دو لایه مربع پشم شیشه رو وسط قرار بدید و دو طرف رو پارچه بذارید.

قرار دادن لایه های دستگیره روی هم

قرار دادن لایه های دستگیره روی هم

برای جیب دستگیره هم یک لایه پشم شیشه رو وسط دو لایه پارچه قرار بدید.

قرار دادن لایه های جیب روی هم

قرار دادن لایه های جیب روی هم

دورتا دور قسمت اصلی دستگیره و جیب رو بدوزید.

دوخت دور دستگیره

دوخت دور دستگیره

اضافی های دور کار رو با قیچی برش بزنید.

برش زدن قسمت های اضافی

برش زدن قسمت های اضافی

نوار اریب رو روی قسمت بالایی جیب قرار بدید و بدوزید.

قرار دادن نواراریب لبه ی جیب دستگیره

قرار دادن نواراریب لبه ی جیب دستگیره

جیب رو روی قسمت اصلی قرار بدید.

قرار دادن جیب روی دستگیره

قرار دادن جیب روی دستگیره

لبه ی نوار اریب را روی دستگیره بذارید از اون قسمتی که جیب نداره و بدوزید.

دوخت نوار اریب دور دستگیره

دوخت نوار اریب دور دستگیره

حدودا دو سانت مونده به انتهای کار دوخت رو متوقف کنید.

حدودا دو سانت مانده به انتها دوخت رو متوقف کنید

حدودا دو سانت مانده به انتها دوخت رو متوقف کنید

حالا لبه ی دیگر نوار اریب را روی طرف دیگه دستگیره قرار بدید و بدوزید.

دوخت طرف دیگر نوار اریب

دوخت طرف دیگر نوار اریب

دور تا دور دستگیره رو بدوزید تا به انتهای اون برسید.

دوخت نوار اریب دورتا دور دستگیره

دوخت نوار اریب دورتا دور دستگیره

بعد از اینکه دوخت دور کار تموم شد حدود ۱۲ سانت از نوار اریب رو به تنهایی بدوزید.

دوخت نوار اریب به تنهایی

دوخت نوار اریب به تنهایی

بعد اضافی نوار اریب رو برش بزنید.

برش زدن اضافی نوار اریب

برش زدن اضافی نوار اریب

حالا اون رو برگردونید و یک حلقه برای آویز کردن دستگیره ایجاد کنید.

ایجاد جای آویز برای دستگیره

ایجاد جای آویز برای دستگیره

انتهای نوار اریب رو روی لبه دستگیره دوخت بزنید.

دوخت نوار اریب و ایجاد جای آویز

دوخت نوار اریب و ایجاد جای آویز

از طرف دیگه ی دستگیره هم مجددا لبه ی انتهایی نوار اریب رو دوخت بزنید.

دوخت طرف دیگر حلقه به دستگیره

دوخت طرف دیگر حلقه به دستگیره

میتونید چندتا از این دستگیره ها با رنگ ها و طرح های مختلف برای آشپزخونتون درست کنید و از هنر دستتون لذت ببرید.

دستگیره آشپزخانه در رنگ ها و طرح های مختلف

دستگیره آشپزخانه در رنگ ها و طرح های مختلف