به وسیله اوریگامی می شه انواع جعبه ها رو در سایزها و مدل های مختلف ساخت که هم زیبا هستن و هم ساده که در موارد زیادی میشه از اونها استفاده کرد، مثلا ساختن یک جعبه چند ضلعی اوریگامی که آموزشش به بچه ها میتونه به رشد فکری اونها کمک کنه و اینکه میتونن اجسام هندسی رو بهتر یاد بگیرن، و من می خوام در این مطلب یک جعبه شش ضلعی رو بهتون آموزش بدم.

جعبه اوریگامی

جعبه اوریگامی

آموزش مرحله به مرحله جعبه اوریگامی

من برای ساختن جعبه از رنگ قرمز استفاده کردم و برای درش از رنگ نارنجی، که تاهایی که میزنم به خوبی دیده بشه، مراحل رو دنبال کنید و این جعبه زیبا رو بسازید.

در ابتدا یک کاغذ a4 به رنگ دلخواه بردارید و عرض هاش رو به هم برسونید و تا کنید و بعد تایی که زدید رو باز کنید و عرض سمت راست رو به خط تای وسط برسونید و بعد عرض سمت چپ رو به خط تای وسط برسونید(شکل4)

عرض های کاغذ را به هم برسانید و تا کنید

عرض های کاغذ را به هم برسانید و تا کنید

و حالا عرض سمت راست مستطیل رو به اولین خط تا از سمت چپ برسونید و بعد عرض سمت چپ رو به اولین خط تا از سمت راست برسونید(شکل6) و سپس عرض سمت راست رو به اولین خط تای سمت راست برسونید و بعد عرض سمت چپ رو به اولین خط تای سمت چپ برسونید(شکل8)

عرض سمت راست مستطیل را به اولین خط تا از سمت چپ برسانید

عرض سمت راست مستطیل را به اولین خط تا از سمت چپ برسانید

همان طور که می بینید مستطیل به هشت قسمت مساوی تقسیم شد(شکل9) و حالا باید یک قسمت اون رو با قیچی ببرید(شکل10) و در اینجا باید یک مثلث کوچک در گوشه مستطیل درست کنید، به این صورت که گوشه پایین سمت راست رو بگیرید و بعد روی اولین خط تا بیارید تا جایی که گوشه دیگه ی مثلث به دومین خط تا برسه و حالا اون رو تا کنید، می بینید که یک مثلث در گوشه کار به وجود اومده (شکل12)

مستطیل به هشت قسمت مساوی تقسیم شده است

مستطیل به هشت قسمت مساوی تقسیم شده است

در این مرحله کار رو برگردونید طوری که مثلث در پشت کار و سمت چپ قرار بگیره و بعد همان طور که مثلث در پشت کار قرار داره تو دستتون بگیریدش و مثلث رو برگردونید تا جایی که گوشه آزاد اون رو ببینید و در همان نقطه اون رو تا کنید و یک علامت کوچک بذارید بعد مثل شکل، علامتی که گذاشتید رو آخر ادامه بدید و تا کنید(شکل14) و بعد تای آخری که زدید رو باز کنید و کار رو برگردونید و بچرخونید تا مثلث در بالا و سمت راست قرار بگیره و حالا طول مستطیل رو تا خط تایی که زدید بیارید و فقط یک تای کوچک بذارید (شکل16)

کار را برگردانید طوری که مثلث در پشت کار و سمت چپ قرار بگیرد

کار را برگردانید طوری که مثلث در پشت کار و سمت چپ قرار بگیرد

و در اینجا تای کوچک رو باز کنید و طول مستطیل رو به خط تای کوچکی که انداختید برسانید و تا آخر تا کنید(شکل19) و حالا بدون اینکه تای آخر رو باز کنید، اون رو مثل شکل به خط تای طولی که قبلا زدید برسونید و کاملا تا کنید(شکل20)

تای کوچک را باز کنید و طول مستطیل را به خط تای کوچکی که انداختید برسانید و تا آخر تا کنید

تای کوچک را باز کنید و طول مستطیل را به خط تای کوچکی که انداختید برسانید و تا آخر تا کنید

در این مرحله بدون اینکه تا رو باز کنید، کار رو بچرخونید تا مثلثی که ایجاد کردید در پایین و سمت راست قرار بگیره و همان طور که می بینید کار از دو ردیف تشکیل شده، که هر ردیف به 7 مستطیل تقسیم شده، و حالا مثل شکل اولین مستطیل رو از روی خط تایی که افتاده تا کنید و بعد قطر مستطیل ردیف سمت راست با مداد بکشید و از روی اون خط تا کنید تا مثلث کوچکی ایجاد بشه(شکل24)

کار را بچرخانید تا مثلثی که ایجاد کردید در پایین و سمت راست قرار بگیرد

کار را بچرخانید تا مثلثی که ایجاد کردید در پایین و سمت راست قرار بگیرد

و سپس تای مثلث و تای مستطیل اول رو باز کنید و حالا دومین مستطیل رو تا کنید و قطر اون رو هم مثل شکل تا کنید(شکل26) و به همین ترتیب این کار رو برای مستطیل سوم هم انجام بدید(شکل28)

تای مثلث و تای مستطیل اول را باز کنید و حالا دومین مستطیل را تا کنید

تای مثلث و تای مستطیل اول را باز کنید و حالا دومین مستطیل را تا کنید

و حالا تا آخرین مستطیل این کار رو ادامه بدید(شکل29) همان طور که می بینید قطرهای همه مستطیل های ردیف سمت راست تا شده به غیر از یک قطر از اولین و آخرین مستطیل، که اون رو هم باید مثل شکل تا کنید(شکل30و32)

همان طور که میبینید قطرهای همه مستطیل های ردیف سمت راست تا شده است

همان طور که میبینید قطرهای همه مستطیل های ردیف سمت راست تا شده است

و در این مرحله کا رو بچرخونید طوری که ردیف سمت راست در بالا قرار بگیرد و ردیف سمت چپ در پایین، و حالا ردیف بالا رو روی ردیف پایین بیارید(شکل34) همان طور که می بینید یک مستطیل کوچکتر درست شده، حالا باید عرض های مستطیل رو به هم برسونید و داخل هم ببرید، (شکل36)

در این مرحله کا را بچرخانید طوری که ردیف سمت راست در بالا قرار بگیرد و ردیف سمت چپ در پایین

در این مرحله کا را بچرخانید طوری که ردیف سمت راست در بالا قرار بگیرد و ردیف سمت چپ در پایین

طوری این کار رو انجام بدید که مستطیل کوچک سمت راست داخل مستطیل کوچک سمت چپ قرار بگیره(شکل37) و حالا از داخل مستطیل های کوچک که توی هم رفتن چسب بزنید تا موقع درست کردن کف جعبه دچار مشکل نشید، و حالا از بیرون مستطیل های کوچکی که داخل هم قرار گرفتن رو با گیره کاغذ به هم محکم کنید(شکل39) و حالا از روی قطر های مستطیل که تا کرده بودید مثل شکل اولیش تا کنید (شکل40)

طوری این کار را انجام دهید که مستطیل کوچک سمت راست داخل مستطیل کوچک سمت چپ قرار بگیرد

طوری این کار را انجام دهید که مستطیل کوچک سمت راست داخل مستطیل کوچک سمت چپ قرار بگیرد

و همان طور به ترتیب قطرها رو تا کنید(شکل41) و بعد اون ها رو کمی فشار بدید تا کف جعبه درست بشه(شکل43)

به ترتیب قطرها را تا کنید

به ترتیب قطرها را تا کنید

و حالا برای ساختن در جعبه یک کاغذ A4 بردارید و مثل خود جعبه آن را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید، یعنی اول عرض هاش رو به هم برسونید و تا کنید و تایی که زدید رو باز کنید و عرض سمت راست رو به خط تای وسط برسونید و بعد عرض سمت چپ رو خط تای وسط برسونید(شکل47)

برای ساختن در جعبه یک کاغذ بردارید و مانند خود جعبه آن را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید

برای ساختن در جعبه یک کاغذ بردارید و مانند خود جعبه آن را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید

و بعد تاهایی که زدید رو باز کنید و عرض سمت راست رو به اولین خط تا، از سمت چپ برسونید و سپس عرض سمت چپ رو به اولین خط تا، از سمت راست برسونید و حالا عرض سمت راست رو به اولین خط تا از سمت راست برسونید و عرض سمت چپ رو هم به اولین خط تا از سمت چپ برسونید، و همان طور که می بینید کاغذ A4 به هشت قسمت مساوی تقسیم شده، حالا باید یک قسمت اون رو با قیچی ببرید(شکل51)

تاهایی که زدید را باز کنید و عرض سمت راست را به اولین خط تا، از سمت چپ برسانید

تاهایی که زدید را باز کنید و عرض سمت راست را به اولین خط تا، از سمت چپ برسانید

در این مرحله، طول های مستطیل رو به هم برسونید و مثل شکل اون رو از وسط قیچی کنید تا کاغذ دو قسمت بشه(شکل53) و با یک قسمت شروع به ساختن در جعبه کنید، و حالا مثل خود جعبه که مثلث کوچک رو در گوشه کار ساختید برای در جعبه هم این کار رو تکرار کنید(شکل54) و حالا کار رو برگردونید تا مثلث کوچک در پشت کار و سمت چپ قرار بگیره(شکل55)

طول های مستطیل به هم برسانید و مانند شکل آن را از وسط قیچی کنید تا کاغذ دو قسمت شود

طول های مستطیل به هم برسانید و مانند شکل آن را از وسط قیچی کنید تا کاغذ دو قسمت شود

و باز مثل خود جعبه مثلث کوچک رو به روی کار برگردونید و تا جایی که گوشه آزاد اون رو دیدید، اون گوشه رو روی خط تا کنید(شکل56) و حالا کار رو برگردونید تا مثلث کوچک در بالا و سمت راست قرار بگیره و بعد تای آخر رو باز کنید و بعد مثل شکل طول پایین مستطیل رو به خط تای آخر برسونید(شکل58) در اینجا کار رو بچرخونید تا مثلث کوچک در پایین و سمت راست قرار بگیره و تای مثلث رو باز کنید(شکل59)

مانند خود جعبه مثلث کوچک را به روی کار برگردانید و تا جایی که گوشه آزاد آن را دیدید، آن کوشه را روی خط تا کنید

مانند خود جعبه مثلث کوچک را به روی کار برگردانید و تا جایی که گوشه آزاد آن را دیدید، آن کوشه را روی خط تا کنید

و باز باید مراحل جعبه رو روی در جعبه پیاده کنید یعنی قطرهای مستطیل های کوچک رو تا کنید (شکل63)

مراحل جعبه را روی در جعبه پیاده کنید یعنی قطرهای مستطیل های کوچک را تا کنید

مراحل جعبه را روی در جعبه پیاده کنید یعنی قطرهای مستطیل های کوچک را تا کنید

تا کردن قطر ها رو تا آخرین مستطیل ادامه بدید(شکل65) و در اینجا یک قطر از مستطیل بالا و یک قطر از مستطیل پایین باقی میمونه که اونها رو هم مثل شکل تا کنید(شکل67)

تا کردن قطر ها را تا آخرین مستطیل ادامه دهید

تا کردن قطر ها را تا آخرین مستطیل ادامه دهید

و سپس کار رو بچرخونید تا ردیف مستطیل ها در بالا قرار بگیره و عرض های مستطیل رو به هم نزدیک کنید و مثل شکل اون ها رو از شیاری که ایجاد شده داخل هم ببرید و با یک گیره کاغذ اون ها رو محکم کنید(شکل71)

سپس کار را بچرخانید تا ردیف مستطیل ها در بالا قرار بگیرد

سپس کار را بچرخانید تا ردیف مستطیل ها در بالا قرار بگیرد

در این مرحله مثل خود جعبه قطر اول رو تا کنید(شکل75)

در این مرحله مانند خود جعبه قطر اول را تا کنید

در این مرحله مانند خود جعبه قطر اول را تا کنید

و بعد یکی یکی قطرها رو تا کنید تا یک حالت چرخشی به خود بگیره و حالا اونها رو کمی فشار بدید تا یکدست بشه(شکل79)

یکی یکی قطرها را تا کنید تا یک حالت چرخشی به خود بگیرد و حالا آنها را کمی فشار دهید تا یکدست شود

یکی یکی قطرها را تا کنید تا یک حالت چرخشی به خود بگیرد و حالا آنها را کمی فشار دهید تا یکدست شود

همان طور که می بینید یک شش ضلعی روی کار تشکیل شده و حالا باید هر کدام از ضلع های اون رو به مرکز برسونید(شکل82) و بعد گوشه های شش ضلعی رو به کمی تا کنید تا به سمت بالا بیاد(شکل82)

یک شش ضلعی روی کار تشکیل شده و حالا باید هر کدام از ضلع های آن را به مرکز برسانید

یک شش ضلعی روی کار تشکیل شده و حالا باید هر کدام از ضلع های آن را به مرکز برسانید

در این مرحله گوشه ها رو که به سمت بالا بیارید به سمت راست بخوابونید(شکل84) و حالا مثل شکل از روی خط تا، اون ها رو به سمت چپ ببرید تا یک مثلث کوچک بر روی هر کدوم درست بشه(شکل85) و در اینجا گوشه سمت چپ مثلث کوچک رو  به زیر کار پنهان کنید(شکل87)

گوشه ها را که به سمت بالا آوردید به سمت راست بخوابانید

گوشه ها را که به سمت بالا آوردید به سمت راست بخوابانید

و هر شش ضلع رو مثل مرحله قبل تا کنید و گوشه مثلث کوچک رو در زیر کار پنهان کنید(شکل89) و در آخر در جعبه رو روی جعبه قرار بدید

هر شش ضلع را مانند مرحله قبل تا کنید و گوشه مثلث کوچک را در زیر کار پنهان کنید

هر شش ضلع را مانند مرحله قبل تا کنید و گوشه مثلث کوچک را در زیر کار پنهان کنید

در جعبه

در جعبه

جعبه های کاغذی

جعبه های کاغذی

جعبه های رنگارنگ

جعبه های رنگارنگ

جعبه در سایزهای مختلف

جعبه در سایزهای مختلف

جعبه و گل

جعبه و گل

جعبه و گلهای رز

جعبه و گلهای رز

4/5 - (7 امتیاز)