آموزش اوریگامی جوجه مرحله به مرحله

این روزها در گوشه و کنار خیابون های پر رفت و آمد، دستفروش هایی دیده می شن که جوجه های رنگی می فروشن و صدایی جیک جیکشون در شلوغی خیابون، بچه ها رو کنارشون میخکوب می کنه و با اصرار...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:
جوجه اوریگامی

این روزها در گوشه و کنار خیابون های پر رفت و آمد، دستفروش هایی دیده می شن که جوجه های رنگی می فروشن و صدایی جیک جیکشون در شلوغی خیابون، بچه ها رو کنارشون میخکوب می کنه و با اصرار از پدر و مادرشون می خوان که براشون جوجه بخرن و شاید نگهداری اونها تو آپارتمان کمی سخت باشه. به همین خاطر خواستم این جوجه مرغ اوریگامی زیبا رو بهتون آموزش بدم.

جوجه اوریگامی

جوجه اوریگامی

آموزش مرحله ای اوریگامی جوجه

ابتدا برای ساختن این جوجه یک کاغذ مربع شکل بردارید و آن را از یک قطر تا کنید(شکل3).

مربع را از قطر تا کنید

مربع را از قطر تا کنید

و بعد ضلع های پایین مربع را به تای وسط برسانید(شکل5) و حالا کار را برگردانید (شکل6) و در اینجا دو سر کار را یه هم برسانید(شکل7).

ضلع های پایین مربع را به تای وسط برسانید

ضلع های پایین مربع را به تای وسط برسانید

و حالا کار را برگردانید و بچرخانید، به طوری که راس مثلثی که ایجاد شده به سمت خودتان باشد(شکل8).

کار را برگردانید و بچرخانید

کار را برگردانید و بچرخانید

در این مرحله تای قسمت راست را باز کرده و مانند شکل تا کنید تا یک مثلث درست شود(شکل12).

تای قسمت راست را باز کنید و مانند شکل تا کنید

تای قسمت راست را باز کنید و مانند شکل تا کنید

و حالا تای سمت چپ را باز کنید و مانند شکل تا کنید تا مثلث دیگر دزست شود(شکل15).

حالا تای سمت چپ را باز کنید و مانند شکل تا کنید

حالا تای سمت چپ را باز کنید و مانند شکل تا کنید

حالا همان طور که کار در مقابلتان قرار دارد، قسمت بالا و سمت راست آن را گرفته و مانند شکل آن را به سمت پایین تا کنید و باز کنید و برای سمت چپ هم همین کار را تکرار کنید(شکل17).

قسمت بالای کار را گرفته و آن را به سمت پایین تا کنید

قسمت بالای کار را گرفته و آن را به سمت پایین تا کنید

همان طور که می بینید رد تایی که انداختید دو مثلث کوچک و دو مثلث بزرگ به وجود آورده و همان طور که دو مثلث کوچک به سمت شما است،سر مثلث سمت راست را گرفته و آن را به سمت خط تایی که انداختید تا کتید و برای مثلث سمت چپ هم همین کار را تکرار کنید(شکل20).

سر مثلث ها را به سمت خط تایی که انداختید تا کنید

سر مثلث ها را به سمت خط تایی که انداختید تا کنید

وحالا راس مثلث بزرگ را گرفته و آن را به خط تا برسانید(شکل22) در ادامه کار را برگردانید آخربن تایی که زدید را بگیرید و آن را به خط تای پایین برسانید(شکل23).

آخربن تایی که زدید را بگیرید و آن را به خط تای پایین برسانید

آخربن تایی که زدید را بگیرید و آن را به خط تای پایین برسانید

و بعد کار را برگردانید و راس مثلث کوچک بالایی را به سمت پایین یعنی به خط تا برسانید(شکل26). حالا باز راس مثلث را گرفته و آن را کمی به سمت بالا ببرید(شکل27).حالا دو طرف کار که قرینه است را از وسط تا کنید تا روی هم قرار بگیرند(شکل28).

راس مثلث کوچک بالایی را به سمت پایین یعنی به خط تا برسانید

راس مثلث کوچک بالایی را به سمت پایین یعنی به خط تا برسانید

حالا جوجه تقریبا آماده است و شما باید بدنش را نگه داشته و سرش را کمی به سمت بالا بکشید(شکل31) و نوک پایینی را کمی به سمت پایین بکشید(شکل32).

بدنش را نگه داشته و سرش را کمی به سمت بالا بکشید

بدنش را نگه داشته و سرش را کمی به سمت بالا بکشید

حالا برای پشت جوجه(دمش)، آن دو مثلثی که تا کرده بودید را کمی به سمت بالا بیاورید(شکل36).

آن دو مثلثی که تا کرده بودید را کمی به سمت بالا بیاورید

آن دو مثلثی که تا کرده بودید را کمی به سمت بالا بیاورید

و در آخر چشم های جوجه را با ماژیک بگذارید(شکل38).

چشم های جوجه را با ماژیک بگذارید

چشم های جوجه را با ماژیک بگذارید

جوجه های رنگی

جوجه های رنگی

جوجه و مرغ

جوجه و مرغ

جوجه و مرغ و خروس

جوجه و مرغ و خروس